x

Hvordan udnytter vi Nørrebroparken på en mere kreativ måde? Det spørgsmål var udgangspunktet, da der i 2002 blev afviklet en arkitektur- og kunstudstilling i forbindelse med "Kvarterløftsprojektet Nørrebro Park".

Otte danske og internationale unge arkitekter og kunstnere var indbudt til at lave et udstillingsprojekt med fokus på havens/naturens plads i byrummet. De udstillede værker spændte fra projekter, der fokuserede på områdets æstetiske muligheder, til projekter, der gav forslag til, hvordan man kan give området nye funktioner.

Oplægget til kunstnerne var, at værkerne skulle spille sammen med parkens natur og det omkringliggende bylandskab. Samtidig skulle værkerne etablere dialog med kvarterets indbyggere og fokusere på de økologiske, sociale og historiske vilkår for Nørrebroparken og kvarteret.

Nørrebroparken er Nørrebros største sammenhængende grønne område. Parken blev anlagt i 1930 på et område, der blev tilovers efter nedlæggelse af stationen og baneterrænet.