x

Arkitektur & Lindring – videndeling og udvikling

Pressemeddelelse 2. marts 2012

Under overskriften Arkitektur & Lindring formidler Palliativt Videncenters (PAVIs) hjemmeside www.pavi.dk fra i dag også viden om forholdet mellem arkitektur og lindring. Det være sig viden i form af litteratur, undersøgelser og konkrete projekter (bygninger, rum, design, kunst, musik m.v.), der har fokus på forholdet mellem de fysiske og sansemæssige omgivelser - og lindring af de lidelser, der er forbundet med livstruende sygdom.

Arkitektur & Lindring tager som samlet projektindsats afsæt i den viden, der er indsamlet i arbejdet med modelprogrammet for Det Gode Hospice. Dette program er nu forankret i og videreudvikles i PAVI, så programmet også favner den lindrende indsats, som sker på hospitaler og plejehjem og måske i egen bolig.

 ”Vi håber med det nye hjemmesidesite at skabe et dynamisk rum for videndeling og dialog om denne meget spændende del af den lindrende indsats,” siger Helle Timm, centerchef i PAVI.

”I første omgang ved at formidle, at der allerede findes meget viden og erfaring, og at der er gang i mange spændende projekter også i Danmark. Og i anden omgang ved at skabe fora, hvor interesserede kan netværke og dele og udvikle viden – både på møder, workshops, via internettet m.v. Vi glæder os til samarbejdet med alle, der er optaget af forholdet mellem de materielle og sansemæssige omgivelser og lindring for mennesker ramt af livstruende sygdom,” siger Helle Timm.

”Det nye site er en spændende platform til at formidle viden om, at lindring også handler om arkitektur,” siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania.

Fakta:

Modelprogrammet for Det Gode Hospice, som Realdania i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum Danmark lancerede i 2005, bliver nu forankret og videreudviklet i det nationale videncenter PAVI – Palliativt Videncenter. Realdania støtter dette arbejde med 3 mio. kr. over en 6-årig periode.