x

Lindring via arkitektur og æstetik

Pressemeddelelse 23. januar 2013

En smuk udsigt, et spændende billede, blidt lys eller en skøn sang – vi kender alle følelsen af, at det sanselige og æstetiske kan glæde os og give ro i sindet. Alligevel opholder mange mennesker sig i den sidste del af livet på en trist hospitalsstue med udsigt til et lysstofrør loftet og en kedelig væg. Palliativt Videncenter sætter med projektet Arkitektur & Lindring fokus på at lys, farver, kunst og design spiller en vigtig rolle, når vi indretter bygninger og rum til mennesker ramt af livstruende sygdom.

"Der er et stor behov for at give plads til æstetik, arkitektur og design, når vi indretter de fysiske rammer for mennesker med livstruende sygdomme. Vi ved at godt design kan lindre lidelse. Videnskabelige undersøgelser dokumenterer fx at depression, smerte og stress kan påvirkes positivt af lys, og at korrekt og godt lys kan mindske forbruget af smertestillende medicin. Lys er det område, der er bedst dokumenteret, men både videnskaben og erfaringerne siger os at luft, lyd og kunst påvirker mennesker, og den viden skal sættes i spil, når vi bygger og indretter rum til syge mennesker. I de kommende år bruger samfundet store ressourcer på at bygge super-hospitaler, og her skal man også inddrage den nyeste viden om arkitektur og lindring. Men vi kan også bruge den viden, når vi renoverer eller indretter en sygehusafdeling eller et plejehjem", fortæller centerchef Helle Timm fra Palliativt Videncenter.

Nyt fagligt netværk skal bringe arkitektur og lindring fra viden til praksis

Palliativt Videncenter har i samarbejde med  Realdania udviklet projektet Arkitektur & Lindring med det formål at udvikle og dele viden om emnet. Programmet står på skuldrene af Program for det gode hospice i Danmark fra 2009, som indeholder en lang række designprincipper og anbefalinger for hospicebyggeri og –indretning.

”Tanken bag Arkitektur & Lindring er at sætte fokus på, at arkitekturen også kan spille en vigtig rolle i den lindrende indsats i den sidste svære del af livet. Det gælder både i eget hjem, på hospice, på hospitaler og på plejehjem,” siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania.

Mange fagpersoner har interesse og viden om arkitektur og lindring, og både arkitekter, sundhedsprofessionelle, præster, psykologer og forskere m.fl. delte viden om arkitektur, æstetik og palliation, da Palliativt Videncenter til en workshop for nyligt satte fokus på emnet. Palliativt Videncenter arbejder nu på at samle et fagligt netværk, der skal sikre at vi får omsat viden til praksis. Netværket vil have fokus på at dele viden netop fra de mange faglige vinker.

"Vi oplever en stor dynamik og interesse for at dele viden på tværs, og det er skønt at se arkitekter, sygeplejersker, forskere og præster alle have lyst til at skabe de bedste fysiske rammer for syge mennesker. Derfor danner vi i løbet af foråret et fagligt netværk om arkitektur og lindring," siger projektleder i Palliativt Videncenter, Karen Marie Kjeldsen.

Fakta

  • Palliation betyder lindring, og anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom (f.eks lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom)
  • Palliativ indsats har til formål at lindre lidelse og fremme livskvaliteten. 
  • Palliation retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle lidelser for den syge og de nærmeste pårørende. 
  • Arkitektur & Lindring er et projekt der sætter fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats.
  • Arkitektur & Lindring er finansieret af Realdania