x

Louisianas udstillingsrække ”Arkitekturens grænser” belyste de nye og alternative arkitekturbevægelser og så nærmere på, hvilke potentialer den teknologiske udvikling førte med sig.  

Arkitekturens Grænser I - Cecil Balmond, juni-oktober 2007

Om den toneangivende britiske ingeniør Cecil Balmond, der siden Englands higtech-periode i 80’erne har samarbejdet med førende arkitekter i Europa. Hans arbejde viser fusionen mellem arkitektur, videnskab samt ingeniørkunst, og han udtænker den nye teknologi, der er med til at udvikle arkitekturen.

Arkitekturens Grænser II – Fremtidens arkitektur er grøn, maj-december 2009

Bæredygtig arkitektur er langt mere kompleks end regnvandsopsamling og solceller. Udstillingen viser, hvordan morgendagens arkitektur er uløseligt forbundet med nye videnskabelige og teknologiske landvindinger.

Arkitekturens Grænser III og IV - LIVING, juni-oktober 2011

Hvor vi bor. Hvordan. Med hvem. Og hvorfor. En udstilling om arkitektur og mennesket i en tid, præget af nye strukturer, nye medier og nye måder at kommunikere og tænke på.

Til udstillingsserien udkom desuden en katalogrække.

De udvalgte projekter er:

Fjordskolen Byskoleafdeling Nakskov, Lolland
Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård mod lokalsamfundet og anspore elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop.

Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.

Stolpedalsskolen, Aalborg
Der skal drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens drenge, og piger og lokalområdets beboere og foreninger.

Budget: 3 mio. kr.
Bevilget støtte: 1,5 mio. kr.

 Halsnæs Lilleskole, Halsnæs
I landsbyen Torup vil Halsnæs Lilleskole omdanne ankomstpladsen til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv, der opfordrer til bevægelse og skaber sammenhæng mellem skolen, landskabet og landsbyen.

Budget: 1,23 mio. kr.
Bevilget støtte: 615.000 kr.

Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole, København
Mellem Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole skal en helt almindelig villavej forvandles til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og idrætsforeninger.

Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.

Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Kolding
Med et nyt fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner, og boligområde vil Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabe rum for aktiv udeundervisning og bevægelse.

Budget: 840.000 kr.
Bevilget støtte: 420.000 kr. 

Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande
På Nørre-Snede Skole skal skolegården omdannes til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og bevægelse på tværs af køn, alder og interesser.

Budget: 3,2 mio. kr.
Bevilget støtte: 1,6 mio. kr. 

Skørping Skole, Rebild
Skørping Skole vil med et nyt skov-loop på kreativ vis integrere skolen og skoven og skabe nye aktivitetsrum for elever, Rold Skovs brugere og lokalområdets beboere.

Budget: 4 mio. kr.
Bevilget støtte: 2 mio. kr.