x

Projektets formål var at identificere særlige rammevilkår som f.eks. lokalplanforhold, byggegrundens lokalisering, byggesagens økonomi, tidsplan og organisering, der systematisk går igen i forbindelse med problematisk byggeri.

Med problematisk byggeri menes her byggeri, med væsentlige mangler med hensyn til æstetik, brugsværdi, funktion og holdbarhed.

Undersøgelsen af arkitekturens rammevilkår blev gennemført ud fra analyser af en række konkrete byggerier som f.eks. boligbyggeri, industribyggeri, kontorbyggeri og institutionsbyggeri. Desuden blev der laver en analyse af, om den øgede præfabrikationsgrad af byggeprocessen påvirker den arkitektoniske og brugsmæssige værdi positivt eller negativt.

Projektet blev afsluttet med udarbejdelsen af en vejledning til, hvordan byggesektorens parter kan tilrettelægge byggesager, så de værste eksempler på ringe arkitektur kan undgås. 

Desuden blev projektets resultater indarbejdet i BEC´s nøgletalssystem for byggeprocessen og det færdige byggeprodukt og derefter formidlet via diverse relevante tidsskrifter og arrangementer.

 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}