x

Arnakkekilden er med Realdanias støtte genskabt, så den igen fremstår som en attraktion i det rekreative område ved Silkeborg Bad.

Anlægget omkring kildens udspring stammer fra 1929 og er et, efter danske forhold, usædvanligt udendørsanlæg med tidstypiske arkitektoniske kvaliteter.

Kilden springer stadig, som da den blev anlagt, med en konstant vandmængde på 750.000 liter i døgnet, og det konstant 7 grader varme vand springer altid med samme kraft. Vandet er rigt på mineraler og er tidligere blevet anvendt til fremstilling af Carlsberg Kurvand.