x

Genopført efter originale tegninger

De ældre generationer af Vesterbros beboere kan måske huske, at de købte isbåde og frugt i de to boder ved Enghaveparkens indgangsparti på Enghavevej. De to pavilloner, der var tegnet af Arne Jacobsen, blev revet ned i 1970'erne. I 2014 donerede A.P. Møller Fonden over 10 mio. kr. til renovering af musiktribunen og indgangspartierne samt til læskure og toiletter. Og med vores bevilling i 2015 blev det også muligt at genopføre de to pavilloner, som igen skal danne ramme om liv og aktivitet ved parkens indgang.

Pavillonerne fuldfører parken arkitektonisk og skaber mulighed for endnu mere by- og hverdagsliv. De er opført efter Arne Jacobsens originale tegninger og i traditionelle materialer, så arkitekturhistorien og det gode håndværk bliver båret ind i fremtiden. 

En del af en større opdatering

Genopførelsen af de to pavilloner er en del af en gennemgribende opdatering og fornyelse af Enghave Plads. Projektet omfatter en opgradering af pladsen, skybrudssikring samt istandsættelse af parkens tre bygninger. Enghaveparken skal kunne tilbageholde vand fra skybrud, som på sigt skal ledes til parken fra lokalområdet. 

HOFOR har været bygherre i første fase af projektet, hvor der er i samarbejde med entreprenøren NCC er anlagt et stort underjordisk regnvandsbassin i den ene halvdel af parken. I anden fase har Teknik- og Miljøforvaltningen været bygherre, og Hoffmann hovedentreprenøren. COWI er hovedrådgiver på projektet, og arkitektfirmaet TREDJE NATUR har tegnet.