x

Ny anvendelsesmuligheder i de fredede bygninger

Med udgangspunkt i ejendommens fredede bygninger ønskede man at inddrage nye anvendelsesmuligheder. Således har visionen været at etablere rammerne for udlejning af kulturhistoriske refugier og lokaler til mindre konferencevirksomhed og festlokale, samt etablere en mindre naturcampingplads. Ejendommens øvrige bygninger er blevet inddraget til nye funktioner som udstillinger, julemarked og økologisk gårdbutik. Derudover er det en bærende idé i hele projektet, at fastholde autenticiteten i bygningernes historie som landbrugsmæssige produktionsbygninger.

En velbevaret slægtsgård

I Brændekilde midt på Fyn ligger gården Askhøj, der siden 1787 og gennem otte generationer har været slægtsgård. Mens de fleste andre landbrugsejendomme over tiden har fået revet mange af sine bygninger ned, står Askhøj tilbage med stort set alle bygninger intakte. Her finder man både flere sulelade typer, lerklinede vægge, sent bindingsværk og grundmuret andelstids-byggeri.

Som en del af en langsigtet bevaringsproces, har Askhøj fået nyt liv som kulturoase. Svinestalden er blevet indrettet med tre kulturhistoriske refugier - enkle ferielejligheder til udlejning – og i ko- og hestestalden er der blevet etableret selskabs- og konferencelokale med tilhørende faciliteter.

Siden 2004 har Askhøj gennemgået en omfattende restaurering. Med støtte fra os er restaureringen af gården blevet en realitet, og samtidig har staldbygningerne fået nye og tidssvarende funktioner. Alle indretninger er udført med største respekt for bygningernes oprindelige indretning, byggematerialer og udtryk. På længere sigt er det tanken, at også gårdens øvrige produktionsbygninger kommer til at indgå i et mere udadvendt kulturmiljø.

Askhøj danner således rammen om tidssvarende og kulturelle aktiviteter, hvor offentligheden samtidig har adgang til gårdens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. 

Baggrund

Askhøj ligger i Brændekilde ca. 12 km. sydvest for Odense. Alle gårdens bygninger, gårdspladsen, indkørslen og dele af haveanlægget blev fredet i 1996.

Begrundelsen var, at ejendommens bygninger spænder over en usædvanlig lang landbrugsperiode og at de hver især har autenticitet og understøtter stedets lange kulturhistorie. Gården er en af de ganske få bondegårde i Danmark, hvor der er bevaret så tydelige vidnesbyrd om den bygningskulturelle udvikling på landet fra Frederik den Anden og frem til Danmarks indtog i EF. Ejendommens ældste bygning er 500 år gammel - og står som for 500 år siden.