x

Manglende sammenhængskraft udfordrer Assens

I Assens har de identificeret nogle udfordringer, som de ønsker at komme til livs. Iblandt dem er en manglende sammenhængskraft i Assens bymidte, mangel på lejligheder og et butiksliv under pres, og så er byen udfordret som knudepunkt. 

Fra traditionel centerby til kulturby

Ønsket er, at Assens skal gå fra at være en traditionel centerby til en kultur- og oplevelsesby. Det skal realiseres ved at genskabe forbindelsen mellem havn og bymidte både fysisk, funktionelt og oplevelsesmæssigt. Det vil bl.a. gøres ved at forkorte og fortætte handelsgaden, som skal knyttes op på kulturaksen, hvor de funktionstømte butikslokaler løbende vil blive omdannet til boliger. Derudover skal der skabes en ny havneakse, hvor centrale byområder skal synliggøres, og der skal skabes et nyt byområde ved Willemoesgade, som har til formål at samle havn og midtby. 

Havnen skal være et stærkt knudepunkt

Med dette projekt forventer Assens Kommune, at havnen bliver et stærkt knudepunkt, der skal binde de unikke områder sammen og skabe en øget sammenhængskraft i Assens. De ønsker, at Assens får et varieret og alsidigt udbud af oplevelser inden for både kultur, handel, rekreation og aktivitet, som vil være med til at styrke bymidten som et attraktivt mødested. Derudover ønsker de at kunne tilbyde et bredere og mere forskelligartet boligtilbud, som vil være med til at tiltrække nye og fastholde de eksisterende borgere.