x

Et alternativ til en psykiatrisk indlæggelse

Gruppen af unge i mistrivsel, der bliver indlagt i psykiatrien, er voksende. For anbragte unge kan indlæggelserne være en hjælp, men de kan også betyde udfordrende skift i rammer, der ikke er hensigtsmæssige.
 
Derfor har Behandlingsstedet Egedal haft et ønske om at give anbragte unge et alternativ til psykiatriske indlæggelser. Det alternativ er nu opført som tre behandlingsboliger og et fælleshus, der skal fungere som et helle for unge, hvor de kan få den rette hjælp. Projektet har fået navnet: At Bo i Ro. 

Boligerne er udviklet i samarbejde med brugerne

Behandlingsboligerne er designet af Tegnestuen Stedse, der har inddraget anbragte unge og miljøterapeutiske medarbejdere ved Egedal i processen. Deres perspektiver har haft til formål at sikre, at boligerne fungerer optimalt og giver de unge en oplevelse af tryghed og ro.

Derudover er behandlingsboligerne designet ud fra begrebet helende arkitektur. Det vil sige, at designet skal skabe overskuelige og trygge rammer, der understøtter de unges behandlingsforløb. De er bygget med en bærende konstruktion i massivtræ (CLT), deres facader er beklædt med termobehandlet træ og de har sedumtag belagt med planter. Materialerne er organiske og skaber et godt indeklima.

Ny viden om helende arkitektur 

Det er en af de første gange i Danmark, at der bliver tænkt i helende arkitektur til målgruppen af anbragte børn og unge. Derfor er At Bo i Ro skabt som et pilotprojekt, der vil blive fulgt af et forskerteam. Teamet indsamler dokumentation, der kan bruges til at vurdere, om projektet skal opskaleres.