x

Dansk kulturarv

Pumpestationen er opført i 1874 i forbindelse med inddæmning af Lammefjorden i Odsherred og er Europas næststørste inddæmningsprojekt samt verdens dybeste – 7,5 m. under havniveau. Pumpestationen sørger for udpumpningen af dræningsvandet fra hele Lammefjordens område på over 10.000 tdr. land og er derfor en bemærkelsesværdig del af danske bygningers kulturarv. Nu skal pumpestationen restaureres, så den kan få en ny funktion som besøgs- og formidlingssted samtidig med, at pumpestationen fortsat udfører sit arbejde og sikrer, at Lammefjorden ikke bliver oversvømmet.

Restaurering med øje for det originale og nye

Vi har støttet projektet – blandt andet så det bliver muligt at restaurere og nyindrette den originale, SAVE-registrerede, pumpestation fra 1874 som et fint eksempel på et industrielt arkitektonisk værk fra historicismen inspireret af italiensk renæssancestil. Restaureringen indebærer blandt andet, at maskinhuset, hvor de oprindelige 10 pumper stod, føres tilbage til det oprindelige udseende som ét langt rum. Derudover skal pumpestationens lokaler indrettes til café og bogbutik, køkken, garderobe og toiletter.

De nære udearealer forbedres samtidigt med tilkørselsforhold og parkeringspladser, og kanaler, bassiner og dæmning med sluser omkring pumpestationen indrammes med ny beplantning samt møblering for udendørs ophold.

Et nyt besøgssted

Dæmning, pumpestation og et naturrigt landskab ved fjorden udgør tilsammen et ideelt besøgssted. Audebo Pumpestation skal fungere som formidlingssted for historien om Lammefjordens tørlægning og samtidig danne ramme – inde som ude - for afholdelse af forskellige arrangementer – f.eks. foredrag, teater, koncerter, udstillinger, kommunale begivenheder samt større møder og konferencer for virksomheder.