x

Byerne vokser, og langt størstedelen af den europæiske befolkning bor i dag i byområderne. Ofte sker byplanlægningen dog uden tilstrækkelig fokus på ressourceforbrug og miljøforhold. Center for Strategisk Byforskning ønskede derfor at sætte fokus på den danske byplanlægning for at belyse alternativerne til den nuværende åbne og relativt diffuse byudvikling.

Målet var at belyse, hvordan man på den ene side kan få de miljømæssige fordele ved en kompakt, tæt og blandet bebyggelse med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad – og på den anden side kan honorere kravene til, at moderne boliger skal have et godt dagslysindtag, attraktiv placering samt adgang til gode friarealer.

Projektet resulterede i et opslagsværk, der gør det muligt at sammenligne bebyggelsestyper af forskellig tæthed samt aflæse, hvilke konsekvenser de hver især har for ressourceforbrug, boligkvalitet og friarealer. Opslagsværket kan anvendes ved udarbejdelse af f.eks. kommuneplaner, kommuneplanstrategier eller områdeplaner, ved lokalplanlægning og ved arkitekt- og byplanlægningskonkurrencer.

Analyseresultaterne er ydermere blevet formidlet i en vandreudstilling, og projektet blev afsluttet med en konference om bæredygtige kompakte bebyggelsestyper, der rettede sig mod politikere samt private og offentlige bygherrer og investorer.