x

Bagsværdfort har været et af de mere oversete anlæg i Københavns Befæstning. Bagsværdfortet blev bygget i slutningen af 1800-tallet som led i forsvaret af København. Fortet er betonstøbt, trekantet i sin grundstruktur og omkranset af en tør grav af volde. Fortet var i sin tid stort set magen til Gladsaxefortet og Lyngbyfortet. Fortet var i brug indtil fæstningens endegyldige nedlæggelse i 1920. Ligesom de fleste andre anlæg i befæstningen, kom det aldrig til at opleve kamp.

Bagsværdfortet har de sidste mange år ligget upåagtet og slumrende hen, mens bevoksningen fra den tilstødende park langsomt har skjult bygningerne for omverdenen. Nu bliver arealet ved fortet åbnet for opdagelse, bevægelse og leg. Man har nu mulighed for at genopdage fortet, der bliver sat i stand udvendigt, og man kan også opleve fortets volde og stormgitter, som stadig er intakt. Området skal samtidig fungere som et rekreativt område med historiske vingesus for alle.

Københavns Befæstningsværk

Københavns nyere befæstning blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Partnerskabet mellem os, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen står bag initiativet til at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning genopstår som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, synliggøres og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer sikres, renoveres og udvikles, så de bevares for eftertiden.