x

Med udsigt over Bagsværd Sø ligger Bagsværd Observationshjem, der oprindeligt blev bygget som sommervilla for den kongelige hoftandlæge og professor Vorslund-Kjær begyndelsen af 1900-tallet. I dag danner bygningen ramme om et observationshjem under organisationen Livsværk, der tilbyder døgn- og dagsanbringelse af 0-8 års børn samt familier i familiebehandling. 

En renovering og en opdatering

Efter mange års benyttelse trænger bygningen til en renovering og en opdatering, der kan optimere fleksibiliteten for, hvordan man bruger villaen. Institutionens nuværende arkitektur er ikke indrettet til at drive et optimalt døgntilbud for børn og familier, eftersom børn og familier under nuværende forhold blandt andet bor dør om dør. Desuden er de grønne udearealer omkring observationshjemmet ikke optimalt udnyttet.  

Realdania støtter med en ud- og ombygning af patriciervillaen med det formål at skabe de optimale fysiske rammer for afdelingernes arbejde, og dem der skal skal bo der. Foruden en række bæredygtighedstiltag skal der i forlængelse af hovedbygningen bygges en tilbygning – Havehuset – der vender ud mod Bagsværdsøen. Her knytter man den eksisterende hovedbygning sammen med Havehuset til én samlet bebyggelse ved hjælp af en lavtliggende glaspassage. Hovedhuset ombygges til et børnehus, mens Havehuset skal indeholde indgang, administration og familieboliger. En ny indgang kommer her til at vende ud mod søen, så der er en bedre forbindelse til de grønne arealer.  

For at udfolde haveanlæggets potentiale anlægger man blandt andet også en havesti, som vil give adgang til at man vil kunne vandre gennem en række landskabsrum i Radiomarken. Her kan man nyde det lange kig over landskabet og søen, leg og vandring i det slyngende stiforløb i bakken samt vandring langs søen i den nedre del.

Visionen er, at om- og udbygningen bliver et eksempelbyggeri, der kan inspirere andre døgninstitutioner og kommuner.

Første spadestik for om- og udbygningen af Bagsværds Observationshjem tages den 14. oktober 2022. 

 
Inden projektet bla bla bla... Effekten af projektet har været bla bla bla.