x

Arkitekttegnet have

I slutningen af 1800-tallet anlagde velhavende mennesker en række plantager på den jyske hede. De ville sammen med Hedeselskabet gøre en indsats for fædrelandet ved at opdyrke de magre hedejorde, ændre kulturlandskabet, skabe nye arbejdspladser og rekreative områder.

Det er Baldersbæk et godt eksempel på. Den blev anlagt af Holger Petersen, som var en af initiativtagerne til københavner-plantagerne i 1890’erne. Han opførte en stor villa, i folkemunde kaldet ”Slottet”, med et haveanlæg, som stod færdigt i 1910. Slottet blev opført med Bernhard og Valdemar Ingemann som arkitekter og ligger i et meget smukt naturområde. Hele anlægget blev formet af landets førende havearkitekt, Erstad-Jørgensen, med opstemmede damme, stier, hytter, statuer og springvand. 

I 2010 startede projektet med restaureringen af lystanlægget ved Baldersbæk og formidlingen af københavnerplantagerne i Vestjylland. I den mellemliggende periode er der renset damme op, fældet træer, krat og buske, reetableret stier, restaureret springvand, statuer mm. Således var det lokale folk fra Starup og Hovborg som trak i arbejdstøjet og har gennem ”Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove” opnået støtte fra mange sider. Heriblandt os, 15. juni fonden, Naturstyrelsen, LAG-midler fra Vejen, Billund og Varde kommune som tilsammen har ydet et bidrag på tre mio. kr.