x

I 2017 købte Realdania By & Byg den nedstyrtningstruede Ballonhangar på Islands Brygge i København med henblik på at bevare den for eftertiden.

Den sjældne bygning, som der kun findes få af i Europa, er opført i 1917. Hjernen bag den praktiske og funktionelle træbygning var ikke en arkitekt, men derimod en kaptajn Gottschalk fra Hærens Ballonvæsen.

Ballonhangarens formål var at opbevare de observationsballoner, som blev brugt under artilleriets øvelser i præcisionsskydning. Fra en kurv under svæveballonen kunne soldaterne se, om artilleriet ramte plet.

De tilstødende stalde, som blev opført i 1918, blev brugt til opbevaring af de heste, der trak de prægtige balloner ud af bygningen.

Som nabo til ballonhangaren ligger Ballonparken - en baraklejr opført i 1880’erne, hvor artilleri- og ballonmandskab var indkvarteret. Ballonparken indgår ikke i Realdania By & Bygs projekt, men sammen udgør Ballonparken og Ballonhangaren et samlet kulturmiljø, som mirakuløst har undgået nedrivning trods afvikling af militærets aktiviteter sidst i 1940’erne og ikke mindst Københavns byudvikling.

Med restaureringen af Ballonhangaren vil Realdania By & Byg sikre og bevare den unikke historiske bygning og det kulturmiljø, som den udgør sammen med Barakkerne Ballonparken.

Ballonhangarens funktioner gennem tiden

Bygningen blev uaktuel som ballonhangar i takt med at den militære teknologi udviklede sig og har gennem tiden haft forskellige funktioner. Under 2. verdenskrig blev den, ligesom andre militæranlæg i Danmark, besat af tyskerne og efter krigen blev den et par år brugt til at huse tyske flygtninge, inden militæret i 1947 helt rømmede området. I 1961 blev Ballonhangaren indrettet som privat rideskole. I 1971 overgik rideskolen til Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber og i dag drives Københavns Kommunes kommunale klubtilbud 'Ridevenner' på ejendommen. Igennem flere perioder har Politiet også haft heste opstaldet på ejendommen sammen med rideskolehestene.

Ballonhangaren blev fredet i 2014.

Fortsat brug som rideskole

Realdania By & Bygs projekt omfatter restaurering af selve Ballonhangaren samt anlæg af nye faciliteter til Rideskolen Ridevenner, der har haft hjemme i Ballonhangaren gennem mange år. Ride-klubben har været lukningstruet fordi Ballonhangeren var i forfald. Men i kraft af en lejeaftale mellem Realdania By & Byg og Københavns Kommune, kan klubben nu fortsætte sine aktiviteter mange år endnu.

Hvorfor er Ballonhangaren noget særligt?

Bygningen er en af de eneste Ballonhangarer, der er tilbage i Europa.

Ballonhangaren udgør sammen med Ballonparken samlet kulturmiljø, som mirakuløst har undgået nedrivning trods afvikling af militærets aktiviteter sidst i 1940’erne og ikke mindst Københavns byudvikling.

Bygningen bærer vidnesbyrd om en ganske særlig epoke i militær-historien, hvor luftballoner var en del af det danske forsvar.

Realdania By & Bygs projekt, som involverer renovering af Ballonhangaren og anlæg af nye rideskolefaciliteter, gør det muligt for Københavns Kommune at bibeholde Rideklubben Ridevenner på ejendommen.