x

I 2017 købte Realdania By & Byg Ballonhangaren på Islands Brygge i København med henblik på at bevare den for eftertiden.

Den sjældne bygning, som der formentlig kun findes få af i Europa, er opført i 1917 af Hærens Ballonvæsen som en usædvanlig stor og høj træbygning, der er blevet til efter omhyggelige beregninger og militær præcision.

Det oprindelige formål var opbevaring af observationsballoner, som blev brugt under artilleriets øvelser i præcisionsskydning. Fra en kurv under svæveballonen kunne soldaterne se, om artilleriet ramte plet.

De tilstødende stalde, som blev opført i 1918, blev brugt til opbevaring af de heste, der trak de prægtige balloner ud af bygningen.
 

Som nabo til ballonhangaren ligger en anden bevaringsværdig bebyggelse, nemlig Ballonparken - en baraklejr opført i 1880’erne, hvor artilleri- og ballonmandskab var indkvarteret. Ballonparken indgår ikke i Realdania By & Bygs projekt, men sammen udgør Ballonparken og Ballonhangaren et samlet kulturmiljø, som mirakuløst har undgået nedrivning trods afvikling af militærets aktiviteter sidst i 1940’erne og ikke mindst Københavns byudvikling.

Ballonhangaren blev fredet i 2014.

Ballonhangarens funktioner gennem tiden

Bygningen blev uaktuel som ballonhangar i takt med at den militære teknologi udviklede sig og har gennem tiden haft forskellige funktioner. Under 2. verdenskrig blev den, ligesom andre militæranlæg i Danmark, besat af tyskerne og efter krigen blev den et par år brugt til at huse tyske flygtninge, inden militæret i 1947 helt rømmede området.

I 1961 blev Ballonhangaren indrettet som ridehal af Politiet - og i dag drives rideskolen Ridevenner på ejendommen. Selve hangaren er dog lukket af på grund af nedstyrtningsfare.

Restaurering og fortsat brug

Med restaureringen af Ballonhangaren vil Realdania By & Byg sikre og bevare den unikke historiske bygning og det kulturmiljø, som den udgør sammen med Barakkerne Ballonparken.

Den forestående restaurering og genopretning omfatter selve ballonhangaren og de omkringliggende bygninger, der fungerer som bl.a. hestestald, ridehal, stalde og halmlager.

Københavns Kommune har afsat driftsmidler til en lejekontrakt af Ballonhangaren, der er uopsigelig mange år frem, så den fortsat kan anvendes som rideskole.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Fakta

En militærbygning

Ballonhangaren er som militærbygning er udtænkt, konstrueret og opført til en helt specifik funktion: Opbevaring af varmluftsballoner, som blev brugt til observation under militærets øvelser i præcisionsskydning. Der blev både opbevaret aflange drageballoner og runde kugleballoner i hangaren. 
Hangaren er bygget (uden involvering af en arkitekt) med henblik på funktion mere end på æstetik og arkitektur.
Bygningens funktion tydeligt ses i konstruktionen: En usædvanlig stor og høj træbygning, der måler ca. 32 x 10 meter og er opført som én stor åben hal og med en gigantisk portåbning, som de store balloner kunne trækkes igennem ved hjælp af heste.

Luftballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi. Navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle, idet de kunne observere bag fjendens linjer og rapportere om batteriernes stilling og evt. troppebevægelser. Den danske hær fik sin første ballon i 1889. Luftballonerne i Ballonhangaren indeholdt varm luft og skal derfor ikke forveksles med de eksplosive zeppelinere, der indeholdt brint.

Del af et historisk miljø

Ballonhangaren er en del af et særligt kulturmiljø, fordi den med sin beliggenhed på den nordvestlige del af Amager Fælled i København (et område, som frem til 1942 udgjorde en del af militærets øvelsesterræn) udgør et vigtigt vidnesbyrd om områdets historie som base for militære øvelser, uddannelse mm.
Som nabo til hangaren ligger et bevaringsværdigt miljø af barakker, opført i 1880’erne til soldater under uddannelse. Sammen med hangaren udgør ’Ballonparken’ et samlet historisk miljø. Bebyggelsens små huse er, ligesom hangaren, bygget ud fra en rationel og pragmatisk tankegang. Husene er i dag beboet af cirka 150 mennesker.

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}