x

Bent Madsens Gård er indbegrebet af en klassisk, fynsk bondegård beliggende i den lille landsby Dreslette nær Assens. Den firlængede gård er bygget omkring 1795 som en fæstegård. Gården er opført i kraftigt bindingsværk malet efter egnens skik, og som det var typisk på Fyn, blev længerne opført som sulekonstruktioner. Realdania By & Byg erhvervede Bent Madsens Gård i 2018 for at sikre en bygningstype, der i takt med industrialiseringen af landbruget er blevet væsentligt færre af. Som noget enestående har sulerne hér overlevet.

Bent Madsens Gård er opført med både fodrem, stolper, løsholter, toprem, skråbånd og dokker. Tømmeret er kraftigt og vidner om, at på disse kanter var træ ikke en mangelvare i modsætning til andre egne som fx. på Sejerø. Indvendigt er de bærende konstruktioner udført med suler, dvs. kraftige stolper i fuld længde fra terræn til kip - som med skråbånd til bjælkelag bar bygningernes tagkonstruktion. Suler har været kendt siden middelalderen og overlevede på Fyn helt op i 1800-tallet.

Også gårdens indre er typisk for egnen; stuehuset står næsten som oprindeligt med bryggers, mælkerum, pigekammer, folkestue med bagvedliggende køkken, forstue, mellemstue og storstue, mens længerne endnu står indrettet til dyrehold, brænderum, lade, lo, og lignende.

Den firlængede gård i bindingsværk ligger smukt omkranset af en snoet vej, marker og den store pryd- og køkkenhave, hvorfra der er udsigt til Dreslette Kirke. Ikke bare gården men også dens omgivelser fortæller historien om Danmark, som det så ud før industrialiseringen; samtidig er de særlige fynske kendetegn som bindingsværkets bemaling, sulekonstruktionen og indretningen af stuehuset et udtryk for en lokalbyggeskik, som nu næsten er forsvundet.

Læs mere om Realdania By & Byg

Gårdens historie

Bent Madsens Gård, som den står i dag, kan dateres til 1795. Den blev opført som en fæstegård til det nærliggende Flenstofte Gods. Den nuværende gård er dog ikke den første på stedet. Protokoller fortæller om fæstere tilknyttet en tidligere gård samme sted helt tilbage til midten af 1600-tallet. Da Dreslette by blev udskiftet i 1789 i forbindelse med landboreformerne, udflyttede man kun to gårde i landsbyen – Bent Madsens Gård blev liggende, hvor den endnu ligger; hvorfor gården blev ombygget eller genopført blot seks år senere vides ikke, men det var ikke ualmindeligt, at gårde brændte eller blev bygget om. 

Navnet ’Bent Madsens Gård’ skyldes gårdens sidste ejer, Bent Madsen, der var født og opvokset på gården lige som sine forfædre. Bent Madsens familie kom til gården for over 200 år siden, da Lars Nielsen giftede sig med Maren Larsdatter i 1794. Familien var på dette tidspunkt endnu fæstere, men i 1856 fik Hans Larsen og Birthe Nielsdatter mulighed for at erhverve gården, der hermed blev selveje. 

At gården engang har været fæstegård vidner jordtilliggender om, for selvom landsbyens jorden blev omfordelt i forbindelse med udskiftning i 1789, så beholdt Bent Madsens Gård både en skov- og en strandlod. Disse lodder tilhører stadig ejendommen og fortæller historien om dengang, hvor landbruget var væsentligt mindre specialiseret; gården havde både køer, grise, heste, høns, agerbrug samt adgang til skov og strand, hvor fra andre naturalier kom. Først efter anden verdenskrig blev produktionen mere ensidig, hvorfor også én af længerne ombygges. 

 

Gården restaureres

Med købet af Bent Madsens Gård føjer Realdania By & Byg en længe eftertragtet bygningstype til porteføljen af historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år. 
Den fredede gård og omgivelserne undergår nu en nænsom restaurering og mindre modernisering, som skal sikre, at ejendommens arkitektoniske udtryk og autenticitet fastholdes, og at ejendommen bagefter vil kunne bruges som udlejningsbolig. 

Siden påsken 2019 har håndværkerne været i gang på den gamle gård; en farvearkæolog undersøgt malingslag i stuehuset for bedre at kunne datere og bestemme husets karakter. På baggrund af dette arbejde har maleren i første halvdel af 2020 kunne male stuer og værelser i historiske farver, som de har set ud i slutningen af 1800-tallet. Det gamle oliefyr er fjernet og erstattet af et nyt gasfyr. Forrammekøkkenet er taget ned, gennemgået og vil bliver sat op igen. Bindingsværk ude som inde er gennemgået, og det dårlige er udluset. Murværk er ligeledes oprettet, og når vejret er til det, vil facaderne blive kalket på behørig vis. 

Restaureringen slutter i sommeren 2020, og vil blive markeret med et stort åbent hus arrangement, hvor alle inviteres indenfor.