Besøgscenter Østerild

Vindmølle-testcentret i Østerild får et besøgscenter, der skal fortælle om det spændende arbejde, som foregår inden for vindenergi i Danmark.

I Østerild i Thy står Danmarks Tekniske Universitet bag Danmarks nationale testcenter for store vindmøller. Her er det planen, at op til syv forsøgsmøller på op til 250 meters højde skal afprøves. Testcentret skal bidrage til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi og fremme muligheden.

En moderne energifortælling

Et nyt besøgscenter bliver nu opført ved testcentret med støtte fra Realdania. Centret skal fortælle om arbejdet med at genoprette naturen og om Danmarks rolle som frontløber for bæredygtigt byggeri. Formidlingen vil tage udgangspunkt i møller og testaktiviteterne på Testcenter Østerild og historien om testcenterets tilblivelse.

Målgruppen for besøgscentret er de mange gæster, der allerede besøger området for at se de kæmpestore vindmøller.  Selve bygningen vil få en helt central plads, så gæsterne kan komme helt tæt på de store mølledele.

Et led i den globale klimafortælling

Det kommende besøgscenter ved Østerild bliver en naturlig start for den klimafortælling, der allerede findes i Thisted Kommune – populært kaldet ”Den Grønne Tråd”. Denne tråd løber gennem hele kommunen og inkluderer klima- og energioplevelser af mange forskellige slags, bl.a.:

 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Test af bølgekraftanlæg i Hanstholm
 • Affaldsafbrænding og afbrænding af flis som hovedkilde til fjernvarme

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2014
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2016
 • Støttebeløb
 • 5 mio. kr.
 • Websites
 • Green Thisted
 • Kort

 • Relaterede projekter

 • Nyheder

 • Hvad er et testcenter?

 • Samarbejdspartnere

 • Tidsplan

Kort

Testcentervej, 7700 Thisted

Relaterede projekter Se alle projekter

Plan dk - programserie

Det gode liv ved kysten

Havnehallen

Kornladen i Veksø

Hvad er et testcenter?

Hvad er et testcenter?

Et testcenter for vindmøller er et område, hvor vindmøllefabrikanterne har mulighed for at afprøve og præsentere fremtidens teknologi inden for vindmøller.

Den enkelte testmølle vil få en kort levetid, idet den typisk vil blive demonteret, når den er færdigtestet, for så blive afløst af en ny. Området er derfor præget af konstant aktivitet, hovedsagligt i form af målinger og servicearbejde.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Vindmølleindustrien: Bidragsyder til bygning og formidlingsdel.

Naturstyrelsen: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen (natur)

Danmarks Tekniske Universitet
: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen (naturvidenskab generelt og testcenteret specifikt). 

ThyMors Energi: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen

Energinet.dk: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen

Region Nordjylland
: Bidragsyder på formidlingsdelen

Diverse turisme organisationer

Tidsplan

Tidsplan

Fase 0 - Inden udgangen af 2014
Fase 1 - Arkitektkonkurrence, 1. kvartal - 2. kvartal 2015
Fase 2 - Projektering, udbud og kontrakt - 2. kvartal - 3. kvartal 2015
Fase 3 - Byggeriets opførelse, byggestart 4. kvartal 2015
Fase 4 - Indretning af formidlingsafsnit og - faciliteter, forår 2016

Indvielse og ibrugtagning, tidlig sommer 2016.

{{ title }}

{{ description }}