x

I Østerild i Thy står Danmarks Tekniske Universitet bag Danmarks nationale testcenter for store vindmøller. Her er det planen, at op til syv forsøgsmøller på op til 250 meters højde skal afprøves. Testcentret skal bidrage til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi og fremme muligheden.

En moderne energifortælling

Et besøgscenter ved testcentret er opført med støtte fra os. Centret fortæller om arbejdet med at genoprette naturen og om Danmarks rolle som frontløber for bæredygtigt byggeri. Formidlingen taget udgangspunkt i møller og testaktiviteterne på Testcenter Østerild og historien om testcenterets tilblivelse.

Besøgscentret henvender sig til de mange gæster, der allerede besøger området for at se de kæmpestore vindmøller. Selve bygningen har en helt central plads, så gæsterne kan komme helt tæt på de store mølledele. CUBO arkitekter har tegnet det nye besøgscenter

Et led i den globale klimafortælling

Besøgscentret ved Østerild er en naturlig start for den klimafortælling, der allerede findes i Thisted Kommune – populært kaldet ”Den Grønne Tråd”. Denne tråd løber gennem hele kommunen og inkluderer klima- og energioplevelser af mange forskellige slags, bl.a.:

  • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
  • Test af bølgekraftanlæg i Hanstholm
  • Affaldsafbrænding og afbrænding af flis som hovedkilde til fjernvarme

Hvad er et testcenter?

Et testcenter for vindmøller er et område, hvor vindmøllefabrikanterne har mulighed for at afprøve og præsentere fremtidens teknologi inden for vindmøller.

Den enkelte testmølle vil få en kort levetid, idet den typisk vil blive demonteret, når den er færdigtestet, for så blive afløst af en ny. Området er derfor præget af konstant aktivitet, hovedsagligt i form af målinger og servicearbejde.

Samarbejdspartnere

Vindmølleindustrien: Bidragsyder til bygning og formidlingsdel.

Naturstyrelsen: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen (natur)

Danmarks Tekniske Universitet
: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen (naturvidenskab generelt og testcenteret specifikt). 

ThyMors Energi: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen

Energinet.dk: Bidragsyder og aktør på formidlingsdelen

Region Nordjylland
: Bidragsyder på formidlingsdelen

Diverse turisme organisationer