x

Forskningsprojektet havde til hensigt at undersøge mulighederne for at anvende en ny betonteknologi, Compact Reinforced Composite (CRC), i byggeriet.

CRC-beton har større styrker og stivheder end konventionel beton, hvilket giver nye muligheder for at designe f.eks. slankere konstruktioner og skabe større fleksibilitet i bygningsudformningen.

Projektet tog udgangspunkt i den teoretiske viden, der eksisterer vedrørende CRC-teknologien samt i erfaringer fra CRCs hidtidige anvendelse i en industriel sammenhæng.

Projektet indebar udover en eksperimentel del også analyser af CRC-teknologiens formmæssige, rumlige og æstetiske kvaliteter, de statiske forhold samt holdbarhed. 

Projektet gennemførtes på Arkitektskolen i Aarhus af arkitekt ph.d. Anja M. Bache, og resultaterne af undersøgelserne blev formidlet gennem artikler, undervisning og udstillingsvirksomhed.

 

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}