x

Rum til leg, bevægelse og afslapning

Et nyetableret bevægelseslandskab i Kastrup er med til at åbne området op og skabe et fælles, tilgængeligt rum til leg, bevægelse og afslapning, der appellerer til alle aldersgrupper på tværs af kulturelle og sociale skel.

Bevægelseslandskabet er etableret på et kuperet terræn (overskudsjord efter anlæg af metro), hvor eksisterende faciliteter er suppleret til ét samlet anlæg med forskellige temalandskaber med fokus på leg, sport og bevægelse for børn og unge samt en blomsterhave for voksne og ældre. Terrænet, bakkerne og beliggenheden i bebyggelsens randzone er kommet i spil i form af nye fleksible udendørs rum.

Udfordrende aktivitetstilbud 

Gennem bevægelseslandskabet er det etableret en forbindelseslinje, der er koblet op på det eksisterende stisystem for at sikre en god tilgængelighed fra naboområderne. Anlægget kan rumme både udfordrende aktivitetstilbud så som tovbaner, klatreskov, kæmpegynger, balanceredskaber og faciliteter til fællesskab i form af en festplads og et udendørs mødested med udsigtstårn.

Bevægelseslandskabet er desuden synligt fra den forbipasserende metrolinje mellem Københavns centrum til Kastrup Lufthavn.