x
Bofællesskaber i tidligere tørrelofter. Gentænkte parcelhuse, der kan rumme to familier. Eller en erhvervsejendom, der med enkle greb kan omdannes til lejligheder. Transformation af eksisterende bebyggelse til boliger kan se ud på mange måder. Og der er et stigende behov for at se nærmere på, hvordan eksisterende bygninger kan genanvendes til boliger. Befolkningen øges frem mod 2040 med cirka 280.000 borgere i de 30 mest voksende kommuner, og særligt boligbyggeriet er en stigende klima-og ressourceudfordring. Alligevel er boliger, der er skabt ud af eksisterende bygninger, en sjældenhed. 

Sammen med Grundejernes Investeringsfond, Landbyggefonden og Dreyers Fond lancerer vi derfor indsatsen Bevar Mere. Indsatsen skal bidrage til at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget fra boligbyggeri og samtidig øge udbuddet af varierede boliger.

Kig på dagens bygninger 

Analyser viser, at der er potentiale for at etablere omkring 35.000-70.000 boliger frem mod 2040 gennem den eksisterende bygningsmasse. Det kan være uudnyttede tagetager, tomme erhvervsejendomme og industribygninger. Og i særlig grad ved at transformere parcelhuse, hvor der ofte bor en-to personer i énfamiliehuse, der potentielt kan rumme fire personer eller flere. Men der er behov for at skabe viden og konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres.

En fælles indsats 

Når boligbyggeriet skal ændres, kræver det, at indsatsen angribes fra flere vinkler på samme tid. Det er årsagen til det unikke partnerskab mellem Grundejernes Investeringsfond, Landbyggefonden, Dreyers Fond og os, hvor vi fra hver vores vinkel bidrager til indsatsens effekt. Vi fire aktører besidder alle viden og ekspertise samt erfaringer fra eksisterende projekter og indsatser, der kan inspirere både byggebranchen og danskerne til mere genanvendelse i boligbyggeriet.

Viden og værktøjer 

En væsentlig udfordring er at ændre adfærd og overvinde den gængse opfattelse af, at 'nyt er bedst'. Der eksisterer en række benspænd, som gør, at det lidt mere besværlige valg – at transformere en eksisterende ejendom frem for at rive ned – ofte bliver valgt fra. Derfor fokuserer indsatsen på at skabe viden og værktøjer for både professionelle og private bygherrer, som skal motivere til valget af renovering og transformation frem for nedrivning og nybyggeri.

Det er forventningen, at den nye viden og de nye værktøjer senere skal resultere i en række eksempelbyggerier, så både den professionelle byggebranche og danskere i almindelighed får mulighed for se, hvordan transformation af bygninger helt konkret kan se ud. 

AART er sekretariat på indsatsen Bevar Mere.