x

Vision 

Kampagnen Bevaringsværdige gårdejendomme har haft som mål at sætte fokus på de store kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der ligger i mange danske gårdejendomme, for på den måde at sikre, at flere af ejendommene bliver genanvendt uden at give køb på de bærende bevaringsværdier.

Projektet 

Det har været hensigten at skabe mere opmærksomhed om processerne i forbindelse med at finde nye og økonomisk bæredygtige måder at anvende overflødiggjorte landbrugsejendomme på. Samtidig har det været målet at synliggøre, at kulturarven ikke kun omfatter fredede bygninger, men også bevaringsværdige bygnings-, by- og landskabsmæssige sammenhænge.

Gennem en række demonstrationsprojekter har kampagnen Bevaringsværdige gårdejendomme vist eksempler på, at man med held kan finde anvendelse til historiske landbrugsbygninger, anlæg og kulturmiljøer, så de både får en moderne anvendelse og bliver bevaret som kulturarv for eftertiden.

Realdania udskrev i 2003 en konkurrence for at indhente idéer til genanvendelse af tomme bevaringsværdige landbrugsbygninger. Konkurrencen indbragte 234 ideer og forslag. Siden fik 20 projekter støtte til videreudvikling, og fem projekter blev valgt til at blive realiseret.

Blandt de konkrete resultater af konkurrencen er:

 • Søgård Hovedgård på Langeland, der nu er indrettet som en lejr, hvor dårligt stillede og socialt udsatte børn kan få et psykisk og socialt pusterum gennem et gratis ophold i naturskønne omgivelser. 
 • Langs Hærvejen er 11 bevaringsværdige gårdejendomme omdannet til simple vandrehjem eller herberger for vandrende, cyklende og ridende turister. 

Derudover har Realdania støttet tre demonstrationsprojekter med nedlagte landbrug:  

 • I landsbyen Vestrup er den tidligere hovedgård Skjødtgården fra 1700-tallet omdannet til 14 moderne familieboliger. Dermed har man både forvandlet et historisk gårdanlæg til ramme om et moderne familieliv og bragt nyt liv og struktur til et lille samfund.
 • I Gl. Lejre er Hestebjerggård, en gammel firelænget gård, omdannet til formidlingscenter for områdets natur- og kulturhistorie.
 • I Odder er Bjeragerhougårds gamle vognport, karlekammer og værksted omdannet til mølleri, bageri og butik.

 • I Skørping har man indrettet tidligere staldbygninger til ungdomshus.

  Dansk landbrug har i de sidste 50 år bevæget sig i en retning, hvor der løbende er behov for færre og færre landbrugsejendomme. En udvikling der vil fortsætte de kommende år. Der er allerede nu eksempler på, at bygninger med bevaringsmæssige værdier får lov at forfalde eller bliver genanvendt på en måde, som ikke respekterer de bevaringsmæssige værdier.

  Der er ca. 50.000 bedrifter i dag med omtrent 100-120 mio. m2 produktionsbygninger. Allerede i dag er over 60 mio. kvadratmeter landbrugsbygninger gjort overflødige i landbrugsmæssig sammenhæng. Omkring halvdelen af disse betragtes som bevaringsværdige. Inden for de kommende 10 år forventes det, at en stor del af bedrifterne vil ophøre som landbrug, hvorfor mange millioner kvadratmeter produktionsbygninger skal finde nye anvendelsesformer eller forsvinde.

  Udbudsform 
  Åben idékonkurrence

  Udskrevet
  2003

  Antal ansøgere
  234

  Finalerunde
  20

  Vindere

  • Søgård Hovedgård på Langeland
  • Vandrehjem og herberger langs Langs Hærvejen
  • Sejersgård (kontorsiloer) (ikke realiseret)
  • Hvoruptorp Torvelade (ikke realiseret)
  • Sportsfiskerakademi Ulstrup Slot (ikke realiseret)

  Dommerkomité

  • Direktør Jørgen Nordkvist, Bygningskulturelt Råd, Formand for bedømmelseskomitéen. 
  • Arkitekt Christian Andersen, Realdania. 
  • Landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB-Landskab. 
  • Projektudvikler Christian Gjersøe, Nordkranen. 
  • Arkitekt Per Kruse, Arkitektskolen i Aarhus. 
  • Proprietær Steen Reventlow-Mourier