x

Det trefløjede gårdanlæg består af en hovedbygning fra 1698, staldgård, ladegård og øvrige bygninger alle fredet i 1918 og udvendig i 1964. Projektet omfatter en genskabelse af murede buer i balkonens underdel og en renovering af sandstenstrappen og smedejernsgitteret fra 1758. Året igennem er der rundvisninger på godset og derudover finder bl.a. den årlige jyske hubertusjagt sted her.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}