x

Kunst, arkitektur og et højt håndværksmæssigt ambitionsniveau indkapsler Bispebjerg Bakke, som er formgivet af kunstneren Bjørn Nørgaard og opført i et samarbejde mellem Realdania By & Byg og Håndværkerforeningen i København i 2004-2007.

Hvorfor er Bispebjerg Bakke et særligt byggeri?

  • Visionen for Bispebjerg Bakke var at lade kunst og arkitektur smelte sammen i et smukt og holdbart boligbyggeri af højhåndværksmæssig kvalitet. Visionen var baseret på den grundtanke, at kunsten skal påvirke samfundet, og at det, som vi omgiver os med, har indflydelse på vores livsglæde.

  • Det høje håndværksmæssige ambitionsniveau kommer til udtryk i de traditionelle håndværksmetoder og gode, håndplukkede naturmaterialer som fx de nøje sammenflettede kvalitetssten i rød og gul, altaner i kinesiske keramiksten med skinnende glasur og et håndlavet irgrønt kobbertag, der bugter og vrider sig gennem landskabet.

  • Bebyggelsen, som består af en stor og en lille slange, har en nærmest skulpturel fremtoning: Den laveste del er tre etager og ni meter høj, den højeste del er otte etager og 26 meter høj. Taget følger grundens topografi, og husenes organisk buede facader giver associationer til Gaudi og Rudolf Steiner.

  

135 unikke lejligheder

Bispebjerg Bakke består af 135 lejeboliger fordelt på 11 huse. Formgivningsmæssigt er husene tænkt som en helhed. Tre porte binder husene sammen og skaber en enklavefornemmelse, der understøtter følelsen af tryghed og fællesskab. 

Lejlighederne er på mellem 85 m2 og 254 m2 i et, to eller tre plan. Det giver en helt unik rumfornemmelse, der yderligere understøttes ved fraværet af rette vinkler. Lejlighederne er udformet efter åbne og fleksible grundplaner og indeholder en central installationskerne med toilet, bad og køkken. Alle lejligheder har desuden mindst én altan.

Bjørn Nørgaard er idémanden

Bispebjerg Bakke er historien om, hvordan man kommer fra en klump ler til en prisbelønnet bebyggelse. ”Det, man ikke kan modellere, skal man ikke bygge,” sagde Bjørn Nørgaard, som varetog den kunstneriske dimension, og formgav Bispebjerg Bakke i ler. For Bjørn Nørgaard var det vigtigt at arbejde tredimensionelt og rumligt i processen og ikke kun på papiret.

Boldsen & Holm Arkitekter stod for den arkitektoniske udformning ud fra Bjørns Nørgaards idéer.

Bispebjerg Bakke modtog i 2006 en hæderspris fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og i november 2007 diplom og plakette fra Københavns Kulturfond. 

Om Bjørn Nørgaard

Billedhugger, grafiker og performancekunstner Bjørn Nørgaard er født i 1947 i København. Uddannet på Den eksperimenterende Kunstskole 1964. Professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 1985-94. Medlem af Den frie Udstilling fra 1994. Har udstillet på og er repræsenteret på en række museer i ind- og udland, herunder Louisiana og Statens Museum for Kunst. Kendt for "Dronningens Gobeliner" til Riddersalen på Christiansborg og brolægningen af Amagertorv i København.

Håndværk og industri mødes

Drømmen var at lave Bispebjerg Bakke som et gennemmuret hus. Man ville undgå beton og arbejde uden om industriens byggemetoder. Håndværkerne og deres arbejde skulle spille hovedrollen. Det viste sig dog, at håndværket ikke kunne klare sig uden industrien og entreprenøren, og byggeprocessen blev omdefineret undervejs. 

Ved hjælp af en række innovative, digitale løsninger - som fx brugen af et designprogram, der normalt anvendes til mobiltelefoni - blev de håndværksmæssige metoder suppleret af den industrielle måde at arbejde på. Det resulterede bl.a. i fremstillingen af krumme betonskaller.

Ændringen fra det rent håndværksmæssige byggeri til en forening af håndværk og industri viste sig at styrke det slangeformede hus. Bispebjerg Bakke er blevet et vellykket eksempel på, hvordan man kan kombinere håndværkets hæderkronede arbejde og de industrielle byggemetoder. 

Bispebjerg Bakke er alt overvejende bygget af håndværkere, og byggeriet ligner de oprindelige tegninger og Bjørn Nørgaards lermodel overraskende meget.