x
Den næsten 1.000 år gamle bygning Børglum Klosterkirke gennemgik i årene 1995-96 en omfattende restaurering af tag og facader, som har sikret bygningens ydre i mange år fremover. Indvendigt er klosterkirken derimod i så dårlig byggeteknisk og bevaringsmæssig tilstand, at det trues af forfald.

Det gælder blandt andet det mest markante kunstneriske værk i bygningen, nemlig den 12 meter høje altertavle og den store dramatiske draperimalede korvæg, som omslutter klosterkirkens alter. Altertavlen dateres tilbage til 1700-tallet, hvor Børglum Klosterkirke og Børglum Klosters øvrige bygninger blev restaureret af den kongelige generalbygmester Lauritz de Thurah, som også har bygget blandt andet Vor Frelser Kirke snoede spir, Eremitage Slottet og Sorø Akademi.

Affugtning, varme og belysning skal sikre helårlig brug af Børglum Klosterkirke

Bygningens indvendige rum er generelt stærkt præget af en høj luftfugtighed, som skader både murværk, trægulve, inventar og kunst- og kulturgenstande. Der skal derfor etableres affugtning af kirkerummet, for at sikre det indvendige af bygningen mod fremtidige fugtskader. 

Derudover bliver der installeret en diskret varmeløsning under kirkebænkene samt kunstig belysning. Begge, sådan det vil være muligt at afholde indtægtsgivende arrangementer i rummet gennem hele året, og dermed opnå et betydeligt bidrag til den fremtidige drift og vedligehold af de historiske bygninger. Dette er af stor betydning for Børglum Kloster, da bygningerne er privatejede og derfor ikke modtager offentlige midler. På den måde sikres Børglum Klosterkirke også som et fælles kulturelt samlingspunkt hele året rundt – og ikke kun i sommerhalvåret. 

Formidler viden om klosterkirkens historie

Restaureringen af klosterkirken vil blive gennemført under ledelse af arkitekt m.a.a. Søren Kibsgaard og forventes at forløbe frem til 2025. Undervejs vil det være muligt for besøgende på Børglum Kloster at følge restaureringen på nært hold og få viden om klosterkirkens historie. Projektet vil også blive fulgt tæt af TV2 Nord, som gennem både nyhedsdækning og særskilte tv-programmer vil fortælle om restaureringen af den gamle klosterkirke. 

Børglum Klosterkirke og ca. 3.000 kvm udstillingslokaler med skiftende historiske og kunstneriske udstillinger er daglig åben for publikum.