x

En vellykket forundersøgelse, som vi støttede, viste, at Børnekulturhuset er velbesøgt og har potentiale som mødested for børns kreative udfoldelse. Derfor gik huset fra at være et udviklingsprojekt til en kulturinstitution i drift under Roskilde Bibliotekerne. Forundersøgelsen pegede også på, at der var behov for, at huset gennemgik en større renovering af udvendige og indvendige arealer.

Endnu bedre rammer for børnenes kreative udfoldelse

Bygningen har tidligere fungeret som bolig for forvalteren af Roskilde Adelige Jomfrukloster og er et markant bevaringsværdigt byggeri med en central placering på byens handelsstrøg, Algade. Samtidigt er huset en del af Kulturstrøget, som er en samling af kulturinstitutioner, der som perler på snor løber parallelt med Algade. Her skaber det nye Børnekulturhus et frirum, hvor børn kan være og skabe på egne præmisser, og er børnenes indgang til Roskildes kulturliv.

Bygningens arkitektur er et godt afsæt til et inspirerende børneunivers, der pirrer børns såvel som voksnes nysgerrighed og fantasi. De associationer og stemninger, man kan få i gamle bygninger, kan ikke fås på samme måde i moderne bygninger. Derved tager indretningen afsæt i både det magiske og hjemlige, som huset skaber i kælder, stue og loft.

Nyt liv til historisk hus og Roskilde by

For at udnytte bygningens fulde potentiale blev både udvendige og indvendige arealer renoveret. Det indebar bl.a., at pladsen foran huset blev åbnet mere op, og tilgængeligheden blev forbedret udvendigt ved hovedindgangen og indvendigt mellem de 3 etager med en elevator. Krybekælderen blev således gravet ud, og etageadskillelse til loftet blev delvist fjernet. Dertil blev der skabt elementer, der inviterer til leg og nysgerrighed. 

Vi har støttet renoveringen og indretningen af Børnekulturhuset for at skabe nye og bedre muligheder for byens liv og særlige kulturhistorie, så Roskilde bliver et mere attraktivt sted at bo, arbejde i og besøge.