x

Håndbogen ”Bofællesskab – fra drøm til virkelighed” giver indblik i forskellige former for bofællesskaber - deriblandt aldersblandede bofællesskaber og bofællesskaber kun for ældre.

Bogen giver inspiration til og viden om, hvordan private kan starte og udvikle et bofællesskab eller blive en del af et eksisterende bofællesskab.

Desuden er håndbogen et værktøj i dialogen og samarbejdet med kommuner, ældreråd, boligorganisationer og tekniske rådgivere om etableringen af bofællesskaber.

Håndbogen indeholder bl.a. information om, hvordan man kan etablere bofællesskaber i ombyggede eller eksisterende boliger, om valg af boligform og finansiering, om den relevante jura og om konfliktløsning under og efter etableringen. Desuden indeholder håndbogen en række konkrete eksempler.

Baggrunden for projektet er, at Ældre Sagen får mange henvendelser fra ældre, der ønsker at flytte i bofællesskab gerne med flere generationer blandet sammen, men er usikre på, hvordan de skal gribe det an i praksis.

Håndbogen kan købes hos Ældre Sagen. Læs mere på www.aeldresagen.dk.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}