x
Hvordan ser Danmark ud i dag, hvis man tager helt nye briller på? Og hvordan tegner landet sig, hvis det ikke defineres i forhold til centrum, periferi og udkant? De spørgsmål er drivfjederen i bogværket Brøndums DK, som skal udkomme på Brøndums forlag. 

I Brøndums DK beskrives kendte og ukendte steder i Danmark. Det er et utraditionelt værk om landets geografi, som tager udgangspunkt i subjektive relationer til byer, forstæder, egne i forandring, undergrund og oversete seværdigheder. Den redaktionelle ambition er at skabe nye fortællinger og vinkler på steder i Danmark, som i den aktuelle samfundsdebat ofte optræder i stivnede billeder. 

Værket handler om landet nu, lokaliteterne findes og kan opspores ved brug af QR-koden som er generet via stedets længde- og breddegrad. Eksempler fra bogen er bl.a. teksten om “Flyvergrillen på Amager”, som er et eksempel på en overset seværdighed i Københavns umiddelbare nærhed, der beskrives som en eksotisk safari. I teksten om ”Glavendrupstenen” ved Skamby på Nordfyn, kikker forfatteren en runerister over skulderen, hvilket besjæler det sted, hvor stenen står. Og ”Vesterbro”, det markante gadegennembrud i midtbyen i Ålborg, beskrives med flanørens blik.

Cirka 350 personer har bidraget til at tegne det nye danmarksbillede. Vidt forskellige personer som præger vores tid i kraft af deres arbejde, deres forankring og passion.

2015

1.fase – ETABLERING (august – december)

- Identifikation. Værkets ca. 350 bidragydere identificeres og kobles til specifikke steder.

2016

2.fase – REDAKTION (januar – juni)

- Layout og design.
- Indeksering og færdiggørelse.

3.fase FORMIDLING (august – december)

4.fase TRYKNING (oktober – december)

- Udgivelse 7.december 2016