x

Hvordan ser fremtiden ud for Rudkøbing Havn?

Pressemeddelelse

1. december 2009

I begyndelsen af det nye år offentliggøres en masterplan for Rudkøbing Havn - en plan der allerede nu bliver fulgt op af en uddybende analyse, som med udgangspunkt i havnens kulturarv skal udpege og prioritere de konkrete indsatsområder i en realisering af den nye masterplan. Analysen bliver udarbejdet med støtte fra Realdania.

Vinderforslaget i EUROPAN 10 arkitektkonkurrencen om en Masterplan for Rudkøbing Havn bliver offentliggjort den 18. januar 2010. Men allerede nu har Langeland Kommune fået tilsagn om, at Realdania støtter udarbejdelsen af en analyse – der med udgangspunkt i masterplanen – skal skabe et grundlag for kommunens kommende projekter og initiativer omkring Rudkøbing Havn.

Målet er at udnytte de sociale, kulturelle og økonomiske ressourcer, der giver mulighed for øget bosætning og erhvervsudvikling på Langeland. En af ideerne er bl.a., at se på det potentiale, som opstår med den nye motorvej mellem Odense og Svendborg – med motorvejen rykker Langeland nemlig om ikke i kilometer, så i tid nærmere potentielle vækstområder.

”Jeg er utrolig spændt på at se vinderforslaget i den internationale arkitektkonkurrence for havnen. Og når Realdania nu støtter analysearbejdet med udgangspunkt i vinderprojektet, giver det mig en god fornemmelse af, at vi er på rette vej. Realiseringen af Masterplanen er jo en meget langsigtet proces – og analysen er et godt redskab, der skal hjælpe politikerne til at prioritere rigtigt, ” udtaler borgmester Knud Gether, Langeland Kommune.

”Analysen vil give Langland Kommune et godt grundlag for en bæredygtig udvikling af Rudkøbing Havn – en udvikling, der tager udgangspunkt i Langelands gamle købstadshavn og udnytter de stedbundne ressourcer i forhold til at tiltrække nye beboere og erhverv”, siger Karen Skou, projektleder i Realdania.

Analysen bliver gennemført i foråret 2010 som et samarbejde mellem Realdania, Syddansk Universitet ved professor Flemming Just, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) samt Langeland Kommune.

Realdania støtter udarbejdelsen af analysen med godt 700.000 kr.