x

Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Sammen med Statens Kunstfond har vi etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra branchen, hvor vi inviterer til at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. 

Byggebranchen står over for nye udfordringer, der kræver nye svar. I Danmark er der i dag registreret 37 forskellige familieformer. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Både samfundsmæssige udfordringer og forandringer står i kø. Det kalder på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Laboratoriet er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 5-7 eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor.  

Eksperimentprojekterne får faglig og økonomisk støtte til at eksperimentere fra det nye Boliglaboratorium, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Laboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne. 

  

Ansøg om støtte til et eksperimentprojekt

Det nye Boliglaboratorium yder økonomisk støtte til udvikling, eksperimenter og indhentning af viden i 5-7 eksperimenterende boligprojekter. Der gives ikke midler til selve realiseringen af projektet eller byggeriet.

Ansøger kan søge midler fra en samlet pulje til eksperimentstøtte på i alt 6.5 mio. kr. til fordeling mellem de 5-7 projekter (tid til udvikling og eksperimenter, ekspertviden, mock ups, mm.). 

Note - ny ansøgningsfrist: På grund af den aktuelle situation med COVID-19 udskydes ansøgningsfristen til Boliglaboratorium. Den nye ansøgningsfrist for første ansøgningsrunde er nu den 4. maj 2020.

Læs mere om ansøgningsprocessen og ansøg på Statens Kunstfonds hjemmeside