x

Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Sammen med Statens Kunstfond har vi etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra branchen, hvor vi inviterer til at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. 

Byggebranchen står over for nye udfordringer, der kræver nye svar. I Danmark er der i dag registreret 37 forskellige familieformer. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Både samfundsmæssige udfordringer og forandringer står i kø. Det kalder på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Laboratoriet er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 5-7 eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor.  

Nye boligformer

Nye boligformer

Måden, vi lever på, har ændret sig meget de seneste år. Der er kommet flere familieformer og mange forskellige livssituationer. Sammen med byggebranchen vil Boliglaboratorium udforske nye boligformer – fra generationsboliger og naboskabsboliger til midlertidige livsfaseboliger, boliger til enlige, børnefamilier og nye kollektivformer.

Eksperimentprojekterne får faglig og økonomisk støtte til at eksperimentere fra det nye Boliglaboratorium, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Laboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne. 

 

  

Stor interesse for Boliglaboratorium

Med hele 66 bud på fremtidens boliger var interessen for Boliglaboratorium stor, og byggebranchen var bredt repræsenteret i de indsendte bud, der var modtaget ved deadline i maj 2020. 16 boligprojekter blev udvalgt til næste runde, og fælles for projekterne var et stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber. I slutningen af august 2020 blev syv projekter endeligt udvalgt til at indgå som projektbyggerier i Boliglaboratorium. 

Se de syv udvalgte projekter på Statens Kunstfonds hjemmeside