x

BOLIG+ konceptet opstod i forbindelse med EnergyCamp05 i 2005, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: "Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning?"

Den samlede konklusion fra gruppen var, at der er store potentialer for energibesparelser i forbindelse med nybyggeri, og at Danmark har både produkter, viden, kompetence og muligheder for at udnytte og fremme dette potentiale.

Det videre arbejde med BOLIG+ konceptet inddrog en bred kreds af byggeriets parter, Ingeniørforeningen i Danmark, Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut og Økologiske Råd. Samarbejdet udmøntede sig bl.a. i et dogme-sæt for nybyggeri, en projektkonkurrence og en styregruppe med et sekretariat, der følger, samler, evaluerer og formidler projektet.


De 5 BOLIG+ dogmer

  • energineutral på årsbasis, inklusiv el til belysning og apparater.
  • intelligent og betjeningsvenlig.
  • fleksibel i brug og over tid.
  • indrettet til et godt og sundt indeklima.
  • af høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset lokal kontekst. Desuden skal projekter realiseres inden for en normal økonomiramme for etageboligbyggeri. 

Byggeriet Bolig+ var oprindeligt tænkt som et eksperimenterende nybyggeri, der skulle ligge på havnen i Aalborg, men det endte med at blive realiseret på en grund i Søborg. Bygningen er beliggende på Søborg Hovedgade, hvor den er tænkt ind i den øvrige bebyggelse men alligevel i et nutidigt formsprog som en enkel, hvid betonbygning. Huset indeholder ti lejligheder i varierende størrelser og med et stort grønt, fælles uderum. Huset er i dag Danmarks første reelle energiproducerende etageejendom. 

Arkitekt

Arkitema Architects var totalrådgivere på BOLIG+. Arkitema vandt sammen med partnerne i Team+ den oprindelige BOLIG+ konkurrence og arbejdede derefter nært sammen med Realdania Byg om at realisere det ambitiøse byggeri.

Rådgivningen blev ydet i samarbejde MOE Rådgivende Ingeniører i et såkaldt integreret energidesign. For at opfylde de strenge BOLIG+ krav var det været uhyre vigtigt at sikre, at selv de allerførste arkitektskitser blev fulgt tæt af ingeniørmæssige overvejelser. Det betød, at den viden, der var til rådighed, da beslutninger blev truffet, var væsentligt højere end i en traditionel designproces.

Byggeri

Ambitionen var at skabe Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri med fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet - inden for en almindelig anlægsøkonomi.

Ejendommen indeholder 10 lejligheder på mellem 77 og 132 kvm. Hver lejlighed disponerer over en parkeringsplads placeret let sænket og pakket i terrænet med grøn overdækning.

BOLIG+ boligerne er på årsbasis 100% energineutrale. Ikke blot med hensyn til den energi, der varmer boligerne op og sikrer korrekt ventilation, men også til beboernes individuelle energiforbrug til apparater, madlavning og belysning. Således bliver huset et reelt nul-byggeri, og bygningen leverer minimum 1700 kWh el pr. bolig pr. år til de enkelte lejligheders individuelle elforbrug. Lejlighederne kan 'tåle' en gennemsnitlig indetemperatur på 22 grader - i stedet for de normalt krævede 20 grader - og alligevel være energineutrale.

Hele projektet blev fulgt af styregruppen, der var et samarbejde mellem Center for Energibesparelser, Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Akademisk Arkitektforening, IDA-BYG, Ingeniørforeningen i Danmark og Det Økologiske Råd.