x

Hvordan udvikler og fremtidssikrer vi bedst de mindre byer? Projektet Bording – fra handel til handling undersøger, hvordan man ved at ved at understøtte og udvikle de lokale kvaliteter kan omdanne en tidligere aktiv stations- og handelsby til en attraktiv boligby.

Bording var før en driftig erhvervs- og handelsby med en betydelig detailhandel og en aktiv træ- og tekstilindustri. Men i løbet af de sidste 10-20 år er de fleste industrier og butikker enten lukket eller flyttet.

Udfordringerne i Bording kendes i mange andre mindre byer, der som følge af den generelle udvikling i samfundet mister både handel og virksomheder til de større byer. Byerne står med identitetsmæssige udfordringer, som gør, at de må redefinere sig selv.

Sammen med Ikast-Brande Kommune og borgerne i Bording har Realdania udviklet idékataloget ”Bording fra handel til handling”. Idekataloget indeholder en række forslag til tiltag, der kan forbedre rammerne for at bo i Bording. Formålet med idekataloget var at finde svar på, hvordan man udvikler og fremtidssikrer Bording – til inspiration for andre mindre byer, som også står i en brydningstid.

 

Bording

Bording ligger mellem Ikast og Silkeborg og har gode forbindelser med tog og motorvej til Herning og Silkeborg. Der er ca. 2.250 indbyggere i byen, der huser både skole, friluftsbad, en stor idrætshal og forsamlingshus – og i øvrigt er karakteriseret ved et aktivt foreningsliv. Byen er også præget af store parcelhus-områder med attraktive naturområder omkring.

Nye byrum og fællesskaber i Bording


Nyt Centrum er et af de tiltag fra kataloget, der er ført ud i livet. Der er etableret nye byrum med plads til ophold, aktivitet og cykelsti. Visionen har været at gentænke og forbinde det gamle centrum i Bording til de mest aktive områder i byen – idrætshallen, indkøb og skolen – samt at omdanne handelsgaden til en attraktiv boliggade.

I forlængelse af byrumsprojektet skal der stiftes en fællesskabsforening. Her kan  borgere, kommune og erhvervsliv  arbejde sammen om at etablere nye sammenhænge, traditioner og aktiviteter i de nye byrum.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2011
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2021
  • Støttebeløb
  • 10,3 mio. kr.
  • Partnere
  • Ikast-Brande Kommune

Kontakt

Mia Hein Projektadministrator Realdania

  • Nyheder

  • Kort

Kort

Bording

{{ title }}

{{ description }}