x

Udbygning og bedre rammer for Bornholms Kunstmuseum 

Bornholms Kunstmuseum blev meget hurtigt efter museets opførelse i 1993 så stor en publikumssucces, at rammerne ikke længere var tilstrækkelige. Bygningerne er oprindeligt dimensioneret efter 30.000 besøgende om året, men realiteterne oversteg langt forventningerne.

Den samlede udvidelse på omkring 1.300 kvadratmeter er sket i tilknytning til de eksisterende bygninger og er foretaget med respekt for bygningernes karakteristiske og berømmede arkitektur. Udbygningen har givet bedre faciliteter til de besøgende, bedre modtagelsesfaciliteter, bedre plads både til de faste samlinger og til særudstillinger. Der er blevet mere plads i magasinerne, og endelig blev der øget plads til museets administrative funktioner.

Desuden er det lykkedes museet at etablere forsknings- og udstillingssamarbejder med Sverige, Rusland, de baltiske lande, England, Tyskland, Frankrig og Italien. Dette giver spændende muligheder for at forbedre særudstillingerne både kvalitativt og kvantitativt.

Det samlede budget var på knap 30 millioner kr, og udover vores støtte, blev der også givet bidrag fra bl.a. Sparekassen Bornholm, Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, privat donation, direktør E. Danielsen og hustrus fond og Bornholms amt.