x

Et modelprogram for botilbud for ældre med autisme giver inspiration og konkrete input til etablering af nye botilbud og til ombygning og udbygning af eksisterende botilbud.

Vi står bag modelprogrammet sammen Sofiefonden, Landsforeningen Autisme.

Med modelprogrammet har det været målet at indhente, samle og formidle viden om, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med og understøtte specifikke behov hos ældre med autisme.

Modelprogrammet indeholder retningslinjer og anbefalinger for udviklingen af botilbud, som på én gang tager hensyn til den almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelse og til de ældre autisters særlige behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. 

Modelprogrammet er udarbejdet på baggrund af interviews og workshops med en referencegruppe bestående af en række repræsentanter fra eksisterende botilbud for mennesker med autisme, pårørende, Center for Autisme, Videnscenter for Autisme, arbejdspladser for mennesker med autisme, uddannelsesinstitutioner, Børne- og ungdomspsykiatrien og andre.