x

Botilbud for ældre med autisme - modelprogram

Den selvejende institution Sofiefonden og Landsforeningen Autisme har sammen med Realdania udarbejdet et modelprogram for botilbud for ældre mennesker med autisme. Modelprogrammet beskriver, hvad det er vigtigt at tage højde for, når der bygges nyt eller bygges om.

Et modelprogram for botilbud for ældre med autisme giver inspiration og konkrete input til etablering af nye botilbud og til ombygning og udbygning af eksisterende botilbud.

Bag modelprogrammet står Sofiefonden, Landsforeningen Autisme og Realdania.

Med modelprogrammet har det været målet at indhente, samle og formidle viden om, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med og understøtte specifikke behov hos ældre med autisme.

Modelprogrammet indeholder retningslinjer og anbefalinger for udviklingen af botilbud, som på én gang tager hensyn til den almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelse og til de ældre autisters særlige behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. 

Modelprogrammet er udarbejdet på baggrund af interviews og workshops med en referencegruppe bestående af en række repræsentanter fra eksisterende botilbud for mennesker med autisme, pårørende, Center for Autisme, Videnscenter for Autisme, arbejdspladser for mennesker med autisme, uddannelsesinstitutioner, Børne- og ungdomspsykiatrien og andre.

Modelprogram

 Download modelprogrammet

Projektfakta

Kontakt

Lars Autrup Projektchef

  • Relaterede projekter

  • Nyheder

{{ title }}

{{ description }}