x

Unge mellem 18-25 år med særlige fysiske eller psykiske behov mangler overblik over, hvilke bomuligheder der eksisterer uden for de traditionelle institutionstilbud, og dette har Landsforeningen Ligeværd nu rådet bod på med udarbejdelsen af et bo-katalog. Oversigten er blevet formidlet som katalog-udgivelse, cd-rom og website.

Et omfattende opsøgende arbejde om de eksisterende bomuligheder hos kommuner, amter og forskellige foreninger skal dannede grundlag for kataloget. Indholdet bliver oplysninger om botyper, organisationsformer, faciliteter, geografisk beliggenhed, beliggenhed i forhold til uddannelsesinsitutioner, tilgængelighed samt oplysninger om lovgivning (boligsikring, hjælpemidler m.m.).

Landsforeningen Ligeværd, der i mere end 35 år har arbejdet for, at samfundet skal rumme ligeværdige muligheder for alle, samarbejder om projektet med Bo- og UdviklingsSelskabet for borgere med særlige behov (B-U-S). Herved sikredes et indgående kendskab til målgruppen.

20.000 kataloger og 2.000 cd-rom’er blev udgivet og send til blandt andet foreninger og sagsbehandlere. Interesserede vil kunne rekvirere bo-kataloget gratis.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere