x

På fynske Bramstrup har herregårdens tidligere lager længe stået tomt. Som en del af Fremtidens Herregård har ejeren undersøgt mulighederne for at bruge lagerbygningen som ramme om en ambassade for økologi og bæredygtighed.

Bramstrups ejer, Niels Langkilde har gennemført et konceptudviklingsprojekt, der kortlægger mulighederne for at udvikle herregårdens frugtlager til et Farmers Market for økologiske produkter kombineret med netbutik, café/restaurant og eksperimentarium med udstillings- og mødelokaler. Ambitionen er at skabe en økologisk ambassade i den tomme bygning. Hans vision er også at udvikle Bramstrup som socialøkonomisk virksomhed. Det skal blandt andet ske ved at udvide et eksisterende samarbejde med bostedet ”Sommerfuglen” til at omfatte arbejdspladser for unge med psykiske handicap, f.eks. i forbindelse med driften af marked, netbutik og café.

Frugtlageret, som er projektets konkrete udgangspunkt, ligger i herregårdens indkørsel, og det var tidligere centrum for herregårdens æbleproduktion. Frugtlageret har potentiale til at fungere som en portbygning til Bramstrup og skal fungere som den fysiske ramme om ’ambassaden’.

Arkitektonisk lægger projektet op til en løsning, der introducerer de nye funktioner med bl.a. marked, café, udstilling og mødelokaler – og samtidig bevarer bygningen sit funktionelle udtryk.

Om kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Kampagnen Fremtidens Herregård