x

En barriere mellem by og havn 

I Struer havde man længe drømt og talt om at styrke forbindelsen mellem den centrale del af byen og havnen. Langs havnen løber en bro, og på trods af mulighed for at gå igennem buerne under broen, skabte den alligevel en barriere mellem by og havn. Arealerne ned mod havnen fungerede som parkeringsplads og knudepunkt for bustrafik. Det ønskede man at ændre på. 

En attraktiv købstad og havneby

Med byens største anlægsprojekt i flere årtier, ønskede man at omdanne havnearealerne, så de inviterer til aktivitet og ophold, som styrker bylivet – og dermed styrker Struer som attraktiv købstad og havneby. Derudover gør Struers placering, at byen er udsat for stormflod fra Limfjorden og ved kraftig regn samles vandet bag brobuerne. Derfor har et væsentligt formål med projektet også været at klimasikre havneområdet og byen mod oversvømmelse og stormflod. 

Brobuerne: Struers midtpunkt

Med omdannelsen er der blevet indrettet et helt nyt byrum med brolægning, opholdskroge, beplantning og indretning, der inviterer til ophold. Ud mod Struer havn er anlagt en træpromenade, som snor sig langs havnefronten, og i samme bugtede form bliver klimatilpasningen klaret af en stormflodsmur og beplantede regnvandsbede, som skaber et hyggeligt miljø – også i solskin. Brobuerne træder tydeligere frem og giver hele området karakter – i stedet for som tidligere at stå som en ”tavs” fysisk barriere i byen. Det er landskabsarkitektfirmaet Schønherr, der sammen med M. J. Eriksson og Viggo Madsen der har stået for at omdanne området.