x

Herregårdsanlægget Broløkke på Sydlangeland bliver nyt ferie- og oplevelsescenter

Pressemeddelelse

23. september 2008

På Sydlangeland genskabes det fredede, historiske herregårdsanlæg Broløkke nu som kulturelt ferie- og oplevelsescenter for turister og regionens beboere. Bag projektet står erhvervsmanden Nils Palmqvist, der i samarbejde med Realdania istandsætter og revitaliserer herregården.

Herregården Broløkkes hovedbygninger blev opført i 1758 og er i dag fredet. Da Nils Palmqvist købte Broløkke i 2004, havde anlægget stået tomt i en længere årrække og var præget af stærkt forfald. Nils Palmqvist har siden da igangsat et omfattende renoveringsarbejde, og det nye samarbejde med Realdania skal være med til at give anlægget den tiltrængte revitalisering med udvikling og genskabelse af et historisk herregårdskompleks. Samtidig vil projektet skabe et nyt samlingspunkt i høj kvalitet til gavn for den lokale befolkning og turismen på Sydlangeland. 

Realdania har fokus på at sikre de gamle, danske herregårdes bygningskvaliteter på en sådan måde, at de kan genanvendes og medvirke til at skabe både lokal og regional udvikling og dynamik. "Vi håber, at vi ved at støtte dette projekt kan være med til at udvikle og efterfølgende udnytte denne Sydlangelandske kultur- og bygningsperle til at skabe arbejdspladser og udvikle turismen i et af Danmarks hårdest ramte randområder," siger projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania.

Nils Palmqvist uddyber: "Vores mål er at skabe et aktivt, kulturelt oplevelsescenter i det gamle herregårdsanlæg med fokus på kvalitetsoplevelser for både lokalbefolkning og turister under autentiske og afslappede forhold. Vi ønsker at skabe et inspirerende miljø, der harmonerer med områdets opfattelse og identitet af sig selv, hvor fred, ro, idyl og charme vil være de gennemgående elementer for Herregården Broløkke."

Når projektet efter planen står færdigt om syv år, er Broløkke totalt renoveret med plads til over 100 overnattende gæster, men allerede nu er man så langt, at der er faciliteter til store arrangementer i hovedbygningen og overnatning i bed & breakfast.

Revitaliseringen af Broløkke skal som et demonstrationsprojekt ses som en forløber for Realdanias kampagne "Fremtidens Herregård". Kampagnen skal i samarbejde med herregårdsejere udvikle bud på, hvordan de danske herregårde kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet. Det overordnede formål med kampagnen er at skabe liv i herregårdenes gamle bygninger for derved at sikre, at herregårdenes bygningsarv og kulturmiljø bevares for fremtiden, samtidig med at der skabes arbejdspladser og dynamik lokalt.

Støtte

Realdania støtter projektet på Herregården Broløkke med 21 millioner kroner.

Yderligere oplysninger:

Projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, tlf. 70 11 66 66

Direktør Nils Palmqvist, tlf. 51 99 10 02

Broløkke fakta:

  • Broløkke ligger på det sydøstlige Langeland
  • Hovedbygningerne er opført i 1758, udbygget i 1873 og fredet i 1918
  • Driftsbygningerne er opført i 1872
  • Det samlede bygningsanlæg med tilhørende park udgør ca. 6 ha.
  • Broløkke var indtil lensafløsningsloven i 1912 stamhus for grevskabet Langeland
  • Den samlede bygningsmasse andrager ca. 6.500 m2

Samlet projektøkonomi forventes at andrage kr. 65 mio. kr.

Tilskud fra Realdania 21 mio. kr.

Tilskud fra Kulturarvstyrelsen 4 mio. kr.

Øvrige tilskud 10 mio. kr.