x

I mange år stod Bulhuset uden tag. Det har spejderne nu rådet bod på ved at belægge taget med ikke mindre end 3500 håndhuggede bøgespån. Næste skridt var at restaurere husets indre, så det igen blev en brugbar hytte til aktiviteter og overnatning. Spejderne har selv stået for arbejdet og har derigennem fået både ansvar og indsigt i, hvordan man arbejder med gamle bygningsværker.

Forlev Spejdercenter ligger i Illerup Ådal – et smukt område, der strækker sig over 27 tønder land med både søer, skove, åer, enge og bakker. Forlev Spejdercenter har eksisteret i næsten 40 år.

Med kampagnen til byggeriets ildsjæle ønsker vi at bakke op om frivillige kræfter gennem netværk, inspiration og viden, og ikke mindst projektstøtte. Ansøgningerne er blevet bedømt på, hvordan den solide og kreative idé skaber værdi i lokalsamfundet, på at der er en realistisk anlægs- og driftsøkonomi og ikke mindst på, hvordan projekterne er organiserede og involverer frivillighed.