x

Byens midtpunkt 

Bülows Plads i Fredericia har været igennem en større renovering og omlægning, som har gjort området mere anvendeligt og bundet pladsen bedre sammen med byens net af gågader. Arbejdet er udført med respekt for pladsens historiske betydning.

Der er skabt en løsning på parkeringsforholdene, der før var problematiske for anvendelse af pladsen. Pladsen er mere fleksibel i forhold til anvendelses muligheder i dag. Bülows Plads bruges stadig som parkeringsplads, men området umiddelbart foran Meldahls Rådhus er holdt fri for parkering, så pladsen ved særlige lejligheder kan anvendes til større arrangementer.

Belysning om natten

Om natten er pladsen belyst. Belysningen kommer fra høje master, som oplyser ankomst- og opholdszonerne, og to gamle lindetræer pryder stadig indgangen til Michaelis Kirke.
Den oprindelige belægning af knoldebrosten har været oppe og sorteret og er nu igen lagt ud. En historisk tidslinje er lagt ned i pladsens belægning som et metalbånd, der har indgraveret de historiske begivenheder, som har præget Fredericia. Hen over pladsen er der lagt plane gangflader til glæde for både gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevogne – og højhælede sko.

Udbudsform
Indbudt konkurrence (under grænsen for regler om EU-udbud)

Antal deltagere
Der blev indbudt tre arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen

Vindere
Schul Landskabsarkitekter