x

Stort potentiale i udviklingen af byen 

Byen til Vandet er Randers Byråds ambitiøse vision om udvikling af en bydel, hvor man samtidig løser udfordringer omkring klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser, ser på trafikudfordringerne og samtidig åbner for en byudvikling i takt med, at Randers Havn flytter til nye arealer. Den brændende platform er dog især klimatilpasningen. 

Randers Kommune har i juni 2015 afsluttet forundersøgelsen Byen til Vandet. Den blev gennemført i samarbejde med os. Forundersøgelsen har vist, at der er stort potentiale for byudvikling i Randers midtby langs Gudenåen og Fjorden. Forudsætningen har været at undersøge og analysere 6 udvalgte scenarier, og forundersøgelsen giver et bud på, hvordan klimatilpasning i samspil med infrastruktur kan skabe mulighed for visionær og rentabel byudvikling.

I forundersøgelsen har de totaløkonomiske vurderinger taget udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose som grundlag for et realistisk bud på befolkningstilvæksten.

Randers er en del af det østjyske by‐bånd og Business Region Aarhus, og regionen oplever en stærk befolkningstilvækst. Der sker i disse år bl.a. en massiv arbejdspladsskabelse i Aarhus Nord, og en øget befolkningstilvækst forventes ikke at kunne rummes i Aarhus alene. Randers har i den sammenhæng et stort potentiale som såvel bosætningsby som erhvervsby. Det er kommunens vurdering, at Randers på grund af beliggenheden, den unikke natur langs vandet og et attraktivt bymiljø kan have et langt større potentiale for at tiltrække nye tilflyttere, end der fremgår af befolkningsprognosen og forundersøgelsen.

En ny bymidte kræver liv, mennesker og tæthed, og en ny bydel på havnen i Randers kræver en vis mængde mennesker og en vis mængde bygninger, så området ikke kommer til at blive en ny ”forstad” til Randers midtby. En undersøgelse af mulighederne for øget befolkningstilvækst skal derfor have fokus på om projektets visioner og ambitioner kan påvirke befolkningstilvæksten – og omvendt. Det er i den sammenhæng vigtigt, at undersøgelsen er funderet i realistiske og robuste fremtidsscenarier, der også kan tåle ændringer i den generelle samfundsudvikling, megatrends mv. Undersøgelsen vil således påvirke udformningen af Byen til Vandet samt hvilket af de 6 scenarier, der skal arbejdes videre med.

Parallelkonkurrence afgjort

Randers Kommune og Realdania valgte i foråret 2019 tre tværfaglige teams til en parallelkonkurrence om det bedste bud til en samlet udviklingsplan.

I oktober 2019 blev parallelkonkurrence afgjort, hvor Team C.F. Møller blev udvalgt som vinder af dommerkomitéen.

 • TEAM C.F. Møller 
  C.F. Møller A/S
  Niras A/S
  Urgent.Agency A/S
  Cushman & Wakefield P/S

 • TEAM Effekt 
  Effekt Arkitekter ApS
  Cassøe Frost Borchmann ApS
  Trafik Plan ApS
  Konsulent ”Fru Andersen”
  WTM Engineers GmbH
  ISC Rådgivende Ingeniører A/S
  Nordicals Erhvervsmæglere Randers

 • TEAM Vandkunsten 
  Vandkunsten A/S
  COWI A/S
  Marianne Levinsen Landskab ApS
  Johanne Bugge Experience Consult ApS

Baggrund for forslagene

 

Næste skridt: Specifik opgavebeskrivelse skal udarbejdes

Næste skridt er nu at udarbejde en specifik opgavebeskrivelse til vinderteamet. Den bliver ramme for udviklingen af et endeligt forslag til en udviklingsplan. 

I november 2019 bliver opgavebeskrivelsen sendt til politisk godkendelse, og vil udgøre rammerne for den endelige udviklingsplan for det 59 hektar store område.

Fra december til februar 2020 vil C. F. Møller i løbende dialog med Randers Kommune udarbejde et forslag til en endelig udviklingsplan. Den behandler byrådet forventeligt i foråret 2020, og herefter vil planen blive sendt i offentlig høring.