x

Stort potentiale i udviklingen af byen 

Randers Kommune har i juni 2015 afsluttet forundersøgelsen Byen til Vandet, som de gennemførte i samarbejde med os. Forundersøgelsen har vist, at der er stort potentiale for byudvikling i Randers midtby langs Gudenåen og Fjorden. Forudsætningen har været at undersøge og analysere 6 udvalgte scenarier, og forundersøgelsen giver et bud på, hvordan klimatilpasning i samspil med infrastruktur kan skabe mulighed for visionær og rentabel byudvikling.

I forundersøgelsen har de totaløkonomiske vurderinger taget udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose som grundlag for et realistisk bud på befolkningstilvæksten.

Randers er en del af det østjyske by‐bånd og Business Region Aarhus, og regionen oplever en stærk befolkningstilvækst. Der sker i disse år bl.a. en massiv arbejdspladsskabelse i Aarhus Nord, og en øget befolkningstilvækst forventes ikke at kunne rummes i Aarhus alene. Randers har i den sammenhæng et stort potentiale som såvel bosætningsby som erhvervsby. Det er kommunens vurdering, at Randers på grund af beliggenheden, den unikke natur langs vandet og et attraktivt bymiljø kan have et langt større potentiale for at tiltrække nye tilflyttere, end der fremgår af befolkningsprognosen og forundersøgelsen.

En ny bymidte kræver liv, mennesker og tæthed, og en ny bydel på havnen i Randers kræver en vis mængde mennesker og en vis mængde bygninger, så området ikke kommer til at blive en ny ”forstad” til Randers midtby. En undersøgelse af mulighederne for øget befolkningstilvækst skal derfor have fokus på om projektets visioner og ambitioner kan påvirke befolkningstilvæksten – og omvendt. Det er i den sammenhæng vigtigt, at undersøgelsen er funderet i realistiske og robuste fremtidsscenarier, der også kan tåle ændringer i den generelle samfundsudvikling, megatrends mv. Undersøgelsen vil således påvirke udformningen af Byen til Vandet samt hvilket af de 6 scenarier, der skal arbejdes videre med.

Næste skridt: Parallelkonkurrence

Randers Kommune og Realdania valgte i foråret 2019 tre tværfaglige teams til en parallelkonkurrence om det bedste bud til en samlet udviklingsplan.

De tre teams, der blev udvalgt blandt 18 ansøgere, er:

TEAM C.F. Møller 
C.F. Møller A/S
Niras A/S
Urgent.Agency A/S
Cushman & Wakefield P/S

TEAM Effekt 
Effekt Arkitekter ApS
Cassøe Frost Borchmann ApS
Trafik Plan ApS
Konsulent ”Fru Andersen”
WTM Engineers GmbH
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Nordicals Erhvervsmæglere Randers

TEAM Vandkunsten 
Vandkunsten A/S
COWI A/S
Marianne Levinsen Landskab ApS
Johanne Bugge Experience Consult ApS

Læs mere om baggrunden for forslagene på Randers Kommunes hjemmeside:

Baggrund for forslagene

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}