x

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og voldsommere storme og stormfloder. Danmark ligger udsat, omgivet af vand, og for at ruste de danske byer til fremtidens udfordringer, har vi igangsat indsatsen Byerne og det stigende havvand.

En vigtig del af indsatsen handler om at skabe ny forskning, og nye tværfaglige fora for både at dele ny viden og få eksisterende viden bragt i spil på nye måder og skabe nye indsigter på tværs af nuværende faggrænser.

Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret vidensnetværk, der kan fungere som tværfagligt forum, der både kan skabe og dele viden, og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Vidensnetværket består af en række forskere fra primært Københavns Universitet og DTU, og har en kernegruppe bestående af:

  • Professor i byplanlægning og urban design Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet,
  • Professor i klimaændringer og vandinfrastruktur Karsten Arnbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet,
  • Professor i by- og landskabsplanlægning Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}