x

En vigtig del af indsatsen Byerne og det stigende havvand handler om at dele ny viden, bringe eksisterende viden i spil på nye måder og skabe nye indsigter på tværs af faggrænser.

Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret et vidensnetværk, der kan fungere som tværfagligt forum for at skabe og dele viden og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Vidensnetværket består af en styregruppe/kernegruppe, der primært driver og faciliterer netværket. Styregruppen er:

  • Professor i byplanlægning og urban design Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet,
  • Professor i klimaændringer og vandinfrastruktur Karsten Arnbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet,
  • Professor i by- og landskabsplanlægning Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus.

Til arbejdet blev der i første omgang udpeget en række forskere fra de tre deltagende institutioner, der kunne bidrage med viden og forskning fra forskellige faglige vinkler.

Vidensnetværket er siden udvidet til et større antal forskere fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i hele landet. Et mål er at styrke arbejdet på tværs af faggrænser og forskerne dækker et bredt antal fagområder og tæller bl.a.  byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, antropologer, politologer og biologer.

Vidensnetværket følger de kommunale pilotprojekter i den anden del af Byerne og det stigende havvand tæt.

Byerne og det stigende havvand - pilotprojekter