x

En vigtig del af indsatsen Byerne og det stigende havvand handler om at dele ny viden, bringe eksisterende viden i spil på nye måder og skabe nye indsigter på tværs af faggrænser.

Derfor har vi sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus etableret et vidensnetværk, der fungerer som tværfagligt forum for at skabe og dele viden og bidrage med ny forskning om klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Vidensnetværket følger desuden de kommunale pilotprojekter i den anden del af Byerne og det stigende havvand.

Tværfagligt forum

Vidensnetværket består af en styregruppe/kernegruppe, der primært driver og faciliterer netværket. Styregruppen er:

  • Professor i byplanlægning og urban design Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet,
  • Professor i klimaændringer og vandinfrastruktur Karsten Arnbjerg fra Danmarks Tekniske Universitet,
  • Professor i by- og landskabsplanlægning Tom Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus.

Vidensnetværket er siden udvidet til et større antal forskere fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i hele landet. Et mål er at styrke arbejdet på tværs af faggrænser og forskerne dækker et bredt antal fagområder og tæller bl.a.  byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, antropologer, politologer og biologer.

Webinarrække om byerne og det stigende havvand

Vidensnetværket arrangerer en webinarrække, som sætter fokus på byer og havvandsstigninger. Webinarerne vil ud fra forskellige vinklinger sætte fokus på udfordringer og løsningsforslag baseret på viden og erfaringer fra både ind- og udland.

Webinarerne er åbne for alle og bliver løbende annonceret på Realdanias LinkedIn-profil. Optagelser af de 3 første webinarer findes længere nede på siden.