x

Visionen 

At løfte fremtidens samfundsansvar i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche og dermed sikre, at virksomhederne i branchen kan samarbejde på tværs om at højne standarden inden for blandt andet arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog.

Projektet 

Charteret består af seks principper som skal gøre byggeriets samfundsansvar nemmere, og som underskriver derved forpligter sig til. Formuleringen af principperne er sket gennem et samarbejde med brancheorganisationerne FRI og DANSKE ARK og med bidrag fra over 50 virksomheder fra hele branchen. Initiativet er støttet af og udviklet i et partnerskab med Realdania, der i rollen som bygherre længe har ønsket at få skabt et fælles grundlag for samarbejde på området.

Første skridt har været at fremføre charteret i udkast og drøftet med de over 100 topledere fra landets førende bygherre-, entreprenør- og rådgivervirksomheder på en stor konference som blev afholdt den 17. september i Carlsberg Byen. 

Herefter er det planen, at der stiftes en forening, der på baggrund af charteret skal vejlede i arbejdet med samfundsansvar og være samlingssted for viden, metoder og modeller. Foreningens hovedopgaver bliver at registrere, underskrive, videreudvikle og dele gode, præcise og konkrete løsninger og udbrede det i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Foreningen skal tegnes af en bestyrelse og et mindre sekretariat. Bestyrelsens medlemmer vil være repræsentanter for markante virksomheder fra henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører.
Projektets fire faser afvikles fra februar 2014 til oktober 2014. 

Fase 1: Analyse af byggeriets aktørers udfordringer og beredskab indenfor samfundsanalyse.

Fase 2: Udvikling af elementer til strategi for byggeriets samfundsansvar, principper procedure og værktøjer.

Fase 3: Afholdelse af VL-døgn om byggeriets samfundsansvar

Fase 4: Opfølgning på VL-døgn; implementering i branchen
Bygherreforeningen varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet inden for arkitektur, kvalitet og produktivitet.

Bygherreforeningen organiserer 120 af Danmarks mest professionelle bygherrevirksomheder og medlemsskaren omfatter mere end 1.300 af byggeriets beslutningstagere. Foreningens medlemmer repræsenterer et samlet årligt indkøbsvolumen på 30-50 mia. kr.