x

Træ vinder i disse år frem som byggemateriale i etagebyggeri, ikke mindst på grund af de stigende miljøkrav. Det støttede projekt omfatter opførelsen af et byggeri i 2 etager, hvor massivtræ anvendes som bærende vægge og dæk.

Byggeriet består af 60 almene ungdomsboliger fordelt på 6 bygninger. Kuben Byggeadministration er ansvarlig for gennemførelse af projektet.

I forbindelse med byggeriet skal det dokumenteres, at krav til statiske forhold, lyd, fugt og indeklima samt brandtekniske krav kan overholdes. Målet er også at vurdere, hvordan massivtræ kan blive konkurrencedygtigt over for andre konstruktionsmaterialer.

Projektets resultater formidles gennem rapporter og artikler i Danmark og Norden i øvrigt.
På nordisk plan er der gennemført et stort udviklingsarbejde inden for rammerne af Nordic Wood-programmet, og siden 1993 er der gennemført ca. 80 byggeprojekter rundt om i de nordiske lande, hvori træ indgår som det grundlæggende byggemateriale.

Hidtil er der ikke i Danmark opført etagebyggeri med anvendelse af massivtræ til vægge og dæk, og derfor indeholder dette udviklingsbyggeri spændende perspektiver i forhold til at få skabt ny viden.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}