x

Mere effektive informationsstrømme kan være med til at forbedre produktiviteten i dansk byggeri. Anslået kan byggebranchen spare 17 milliarder kroner hvert år, hvis overdragelsen af information fra tegning til byggeri til drift bliver understøttet med nye digitale værktøjer, så viden ikke går tabt undervejs.

Videncenter for øget produktivitet og digitalisering har haft til opgave at udvikle en digital infrastruktur for byggeriet i form af fælles digitale værktøjer og fælles standarder for klassificering og udveksling af data. Målet var, at kunne genbruge data digitalt, føre viden frem og tilbage i byggekæden og bygge oven på eksisterende viden.

Videncenter blev etableret og drevet af den tidligere forening bips i et partnerskab med byggeriets organisationer, Dansk Standard, Rudersdal kommune, DTU Byg samt HiH-Århus Universitet. Partnerskabet skulle sikre en koordineret og bredt forankret udvikling af byggeriets digitale infrastruktur, der involverede både byggesektorens virksomheder og uddannelser, kommuner, regioner og offentlige bygherrer.

Realdania bidrog til videncenteret med 7 mio. kr., der var øremærket til at afprøve de standarder, metoder og værktøjer, videncenteret udviklede. Det skulle sikre, dels at den digitale infrastruktur blev bragt ud på byggepladsen, dels at byggesektorens virksomheder tog ejerskab over de nye løsninger og arbejdede aktivt for at indarbejde dem i deres hverdag.