x

Mere effektive informationsstrømme kan være med til at forbedre produktiviteten i dansk byggeri. Anslået kan byggebranchen spare 17 milliarder kroner hvert år, hvis overdragelsen af information fra tegning til byggeri til drift bliver understøttet med nye digitale værktøjer, så viden ikke går tabt undervejs.

Videncenter for øget produktivitet og digitalisering har til opgave at udvikle en digital infrastruktur for byggeriet i form af fælles digitale værktøjer og fælles standarder for klassificering og udveksling af data. Målet er, at man skal kunne genbruge data digitalt, føre viden frem og tilbage i byggekæden og bygge oven på eksisterende viden.

Videncenter er etableret og drives af foreningen bips i et partnerskab med byggeriets organisationer, Dansk Standard, Rudersdal kommune, DTU Byg samt HiH-Århus Universitet.

Partnerskabet skal sikre en koordineret og bredt forankret udvikling af byggeriets digitale infrastruktur, som involverer både byggesektorens virksomheder og uddannelser, kommuner, regioner og offentlige bygherrer.

Realdania bidrager til videncenteret med 7 mio. kr., der er øremærket til at afprøve de standarder, metoder og værktøjer, videncenteret udvikler. Det skal sikre, dels at den digitale infrastruktur bliver bragt ud på byggepladsen, dels at byggesektorens virksomheder tager ejerskab over de nye løsninger og arbejder aktivt for at indarbejde dem i deres hverdag.

Realdanias støtte til at udvikle og afprøve en digitale infrastruktur i byggeriet ligger i forlængelse af engagementet i Det Digitale Byggeri.