x

I samarbejde med Danske Entreprenører og Foreningen af Rådgivende Ingeniører tog vi initiativ til at etablere Byggeriets Evaluerings Center. Vi støttede projektet med 7 mio. kr.

En bred kreds af byggesektorens aktører tilsluttede sig initiativet.

Det drejer sig om:

  • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
  • Bygherreforeningen i Danmark
  • Byggeriets arbejdsgivere
  • ByggematerialeIndustrien
  • Praktiserende Arkitekters Råd og
  • Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Centret finansieres af erhvervslivet, og bestyrelsen repræsenterer bredt byggeriets parter.

Byggeriets Evaluerings Center påbegyndte sine aktiviteter den 1. februar 2002 og er fysisk placeret i Gl. Dok, Strandgade 27B, 1401 København K.

Centrets vigtigste opgaver er at:

  • Udvikle og drive et benchmarking system med nøgletal for både byggeprocessen og det færdige byggeri. Et særligt indsatsområde bliver at evaluere og dokumentere udviklingen inden for byggesektorens brug af nye samarbejdsformer, herunder ”partnering”.
  • Forestå videnformidling om byggeri, herunder udviklingsbyggeri.
  • Analysere produktivitetsudviklingen i byggesektoren.
  • Være samlingssted for drøftelser mellem byggeriets parter.