x

Visionen 

Med etableringen af Byggeriets Innovation har det været Realdanias mål at fremme innovationen i byggeriet for derigennem at medvirke til at højne kvaliteten og reducere omkostningerne. Ved at understøtte konkrete innovationsprojekter på tværs af den fagopdeling, der ellers kendetegner byggeranchen, har Byggeriets Innovation skulle medvirke til en reorganisering i byggeriet, som kunne åbne for en mere systematisk og målrettet innovation i byggesektoren.

Projektet 

Byggeriets Innovation har gennem fire år, fra 2005 til 2008, skabt rammerne for, at byggesektorens aktører på tværs af de traditionelle faglige skel, og også gerne på tværs af landegrænser, kunne mødes om at omsætte nytænkende idéer til løsninger, der kunne skabe konkrete forbedringer og give gevinster til byggeriet.

I praksis har Byggeriets Innovations opgave bestået i at understøtte etableringen af såkaldte udviklingskonsortier, hvor eksempelvis en ingeniørvirksomhed har sat sig sammen med en industriel designer, en organisationsekspert og en markedsføringsmand om et udviklingsprojekt.

Efter etableringen af konsortierne har Byggeriets Innovation ydet faglig sparring og rådgivning og økonomisk støtte – fra idé til færdig løsning.

Et centralt sigte har været at få etableret forbilleder, der viser, at det er muligt at omsætte kreative idéer til løsninger, der kan produceres og afsættes i praksis og på kommercielle vilkår. Derfor er Byggeriets Innovation kun gået ind i udviklingskonsortier, som på længere sigt måtte formodes at være rentable.

Status

Med udgangen af 2008 sluttede Byggeriets Innovation sin fireårige funktionsperiode. Frem til medio 2010 stod Dansk Arkitektur Center for enkelte afsluttende formidlingsaktiviteter.

 

Byggeriets Innovation er oprettet som et projekt i regi af Realdania i perioden 2005 til 2008.

Byggeriets Innovation er blevet drevet af et sekretariat under ledelse af cand.scient.soc., ph.d. Mikkel A. Thomsen. Til faglig støtte for den daglige ledelse var der etableret en styregruppe med følgende sammensætning:

  • Erik Ross Pedersen (formand, formand for Dansk Arkitektur Center, tidl. adm. direktør i entreprenørforeningen)
  • Jørgen Vorsholt (formand for DA, seniorkonsulent hos Phil og Søn, tidl. formand for BUR)
  • Jesper Hoffmann (direktør, Scandibyg A/S)
  • Mette Abrahamsen (leder af Mindlab, Erhvervs- og Økonomiministeriets interne væksthus for innovation)
  • Kristian Kreiner (professor, CBS Handelshøjskolen, centerleder for Center for Ledelse i Byggeriet – Realdania Forskning)
  • Lars Ole Hansen (direktør, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger)
  • Jesper Rasmussen (vicedirektør, Erhvervs- og Byggestyrelsen)
  • Lennie Clausen (projektleder, Realdania)
  • Hans Peter Svendler (direktør, Realdania)
Projektets samlede budget for perioden 2005 til 2008 lød på ca. 80 mio. kr., hvoraf Realdania bidrog med 52 mio. kr., mens resten var finansieret af de deltagende virksomheder og konsortier.