x

Vi skal bo, arbejde og undervises i bygninger, som er sunde og rare at være i. Samtidig skal bygningerne bidrage til at opfylde de nationale klimamål og til et mere bæredygtigt samfund generelt. Den vision vil CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling arbejde for at fremme i et stort, nyt projekt ”Bygninger og grøn omstilling”, som er støttet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond (GI). 

Projektet løber over to år og skal bidrage med viden om, hvilke nye tendenser og krav, der kommer til at påvirke byggebranchen som led i den grønne omstilling, og hvordan de krav bedst håndteres.

Projektets fokusområder er blandt andet:

  • Bygningers klimaaftryk i forbindelse med materialevalg, opførelse, drift, renovering og bortskaffelse, herunder om behovet for bygningsareal pr. person kan mindskes, samtidig med at anvendelsen forbedres
  • Bygningers funktion og rolle i forhold til en elektrificering af energisystemet, aflastning af el-nettet og varmeforsyningen samt transport
  • Sikring af det bedste indeklima- og komfortniveau for beboerne
  • Bygningers samspil med det omgivende samfund og som vigtige elementer i et socialt og klimamæssigt velfungerende (by-)samfund
  • Klimaforandringernes betydning for planlægning og tilpasning af nyt byggeri eller renovering af eksisterende.

Undervejs i projektet udarbejdes en serie fremsynsnotater samt interviews, artikler, webinarer, høringssvar mv.

Læs mere om projektet Bygninger og grøn omstilling på CONCITO's hjemmeside

Bygninger og grøn omstilling