x

Bygningsarvsfonden blev stiftet af os den 1. januar 2009. Bygningsarvsfonden driver rådgivnings- og videncenteret BARK Rådgivning A/S. Fonden og selskabet sætter fokus på by- og bygningsarven som rammen om det gode liv.

De primære arbejdsopgaver er rådgivning, projektudvikling og formidling. BARK Rådgivning A/S analyserer, udvikler, rådgiver og kommunikerer feltet 'by- og bygningsarv'. Selskabets opgave er at gøre viden om by- og bygningsarv aktiv, interessant og brugbar for eksperter, kommuner, organisationer, virksomheder, myndigheder, husejere og borgere generelt.

BARK Rådgivning A/S var oprindeligt et datterselskab under Bygningskultur Danmark, der blev etableret i 2002 som en paraplyorganisation for ca. 30 foreninger, institutioner og organisationer inden for bygningskultur- og bygningsbevaring. Vi har støttet Bygningskultur Danmark med 25 mio. kr. over en femårig periode fra 2002 til 2007, og efterfølgende støttede Realdania forberedelsen af den nye organisationsstruktur. Bygningskultur Danmark fortsætter efter frasalget af sit erhvervsdrivende datterselskab som forening.